sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Tam Hoa Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09357420001,140,000
1.370.000
Sim 0935742000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09053420001,140,000
1.370.000
Sim 0905342000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09053020001,140,000
1.370.000
Sim 0905302000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
302000 Mobifone
Đặt mua
09359220001,710,000
2.050.000
Sim 0935922000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09158420001,800,000
2.160.000
Sim 0915842000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Vinaphone
Đặt mua
09359420001,900,000
2.280.000
Sim 0935942000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09359120001,900,000
2.280.000
Sim 0935912000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
912000 Mobifone
Đặt mua
09356420001,900,000
2.280.000
Sim 0935642000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09059820002,090,000
2.510.000
Sim 0905982000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09457920002,370,000
2.840.000
Sim 0945792000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Vinaphone
Đặt mua
09455720002,370,000
2.840.000
Sim 0945572000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
572000 Vinaphone
Đặt mua
09459920002,850,000
3.420.000
Sim 0945992000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
09358320003,320,000
3.980.000
Sim 0935832000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09353220003,320,000
3.980.000
Sim 0935322000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22000 Mobifone
Đặt mua
09654620003,410,000
4.090.000
Sim 0965462000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
462000 Viettel
Đặt mua
09157320003,610,000
4.330.000
Sim 0915732000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
09655420003,700,000
4.440.000
Sim 0965542000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09651420003,790,000
4.550.000
Sim 0965142000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Viettel
Đặt mua
09051920003,800,000
4.560.000
Sim 0905192000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
192000 Mobifone
Đặt mua
09754520003,990,000
4.790.000
Sim 0975452000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09854620004,560,000
5.470.000
Sim 0985462000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09858420004,560,000
5.470.000
Sim 0985842000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Viettel
Đặt mua
09658020004,750,000
5.700.000
Sim 0965802000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
802000 Viettel
Đặt mua
09659020004,750,000
5.700.000
Sim 0965902000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09854720004,750,000
5.700.000
Sim 0985472000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09852420004,750,000
5.700.000
Sim 0985242000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Viettel
Đặt mua
09751720004,750,000
5.700.000
Sim 0975172000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
172000 Viettel
Đặt mua
09753520004,750,000
5.700.000
Sim 0975352000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09350820005,220,000
6.260.000
Sim 0935082000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09651620005,310,000
6.370.000
Sim 0965162000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62000 Viettel
Đặt mua
09655120005,310,000
6.370.000
Sim 0965512000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
512000 Viettel
Đặt mua
09653620005,690,000
6.830.000
Sim 0965362000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09653820005,690,000
6.830.000
Sim 0965382000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09658220005,690,000
6.830.000
Sim 0965822000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22000 Viettel
Đặt mua
09754420005,700,000
6.840.000
Sim 0975442000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
442000 Viettel
Đặt mua
09654420005,700,000
6.840.000
Sim 0965442000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09758520006,170,000
7.400.000
Sim 0975852000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09656420006,460,000
7.750.000
Sim 0965642000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42000 Viettel
Đặt mua
09054120007,120,000
8.540.000
Sim 0905412000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
412000 Mobifone
Đặt mua
09757320007,600,000
9.120.000
Sim 0975732000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09650320007,600,000
9.120.000
Sim 0965032000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09852820007,600,000
9.120.000
Sim 0985282000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82000 Viettel
Đặt mua
09150820007,600,000
9.120.000
Sim 0915082000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
082000 Vinaphone
Đặt mua
09150420007,600,000
9.120.000
Sim 0915042000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
09753320008,550,000
10.260.000
Sim 0975332000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
09650220008,550,000
10.260.000
Sim 0965022000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22000 Viettel
Đặt mua
096586200012,160,000
14.590.000
Sim 0965862000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
862000 Viettel
Đặt mua
0815832000980,000
1.180.000
Sim 0815832000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
0815842000980,000
1.180.000
Sim 0815842000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Vinaphone
Đặt mua
08256320001,040,000
1.250.000
Sim 0825632000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
32000 Vinaphone
Đặt mua
08258320001,040,000
1.250.000
Sim 0825832000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
832000 Vinaphone
Đặt mua
08550320001,040,000
1.250.000
Sim 0855032000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
08253320001,040,000
1.250.000
Sim 0825332000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Vinaphone
Đặt mua
08257220001,040,000
1.250.000
Sim 0825722000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22000 Vinaphone
Đặt mua
08254220001,040,000
1.250.000
Sim 0825422000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
422000 Vinaphone
Đặt mua
08253220001,040,000
1.250.000
Sim 0825322000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
08254820001,330,000
1.600.000
Sim 0825482000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Vinaphone
Đặt mua
08254920001,330,000
1.600.000
Sim 0825492000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Vinaphone
Đặt mua
08255120001,330,000
1.600.000
Sim 0825512000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
512000 Vinaphone
Đặt mua
08255320001,330,000
1.600.000
Sim 0825532000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Vinaphone
Đặt mua
08255620001,330,000
1.600.000
Sim 0825562000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Vinaphone
Đặt mua
08259120001,330,000
1.600.000
Sim 0825912000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12000 Vinaphone
Đặt mua
08259220001,330,000
1.600.000
Sim 0825922000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
922000 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 08921...55
  Vào lúc: 22:56 14/6/2021

  Hoàng Duy Bảo
  Đặt sim: 09624...93
  Vào lúc: 22:52 14/6/2021

  Phạm Đức Quân
  Đặt sim: 01284...36
  Vào lúc: 22:50 14/6/2021

  Lê Chí Vương
  Đặt sim: 01660...61
  Vào lúc: 22:46 14/6/2021

  Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 01667...51
  Vào lúc: 22:44 14/6/2021

  Ngô Đức Nam
  Đặt sim: 09022...60
  Vào lúc: 22:40 14/6/2021

  Nguyễn Duy Khánh
  Đặt sim: 09384...43
  Vào lúc: 22:38 14/6/2021

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 09192...69
  Vào lúc: 22:35 14/6/2021

  Nguyễn Trung Long
  Đặt sim: 01292...34
  Vào lúc: 22:31 14/6/2021

  Trần Minh Lộc
  Đặt sim: 01266...96
  Vào lúc: 22:29 14/6/2021

  Nguyễn Đức Cường
  Đặt sim: 08644...72
  Vào lúc: 22:25 14/6/2021

  Phan Trung Lập
  Đặt sim: 01679...81
  Vào lúc: 22:22 14/6/2021

  Phạm Kim Lệ
  Đặt sim: 01277...17
  Vào lúc: 22:19 14/6/2021

  Lê Duy An
  Đặt sim: 09752...83
  Vào lúc: 22:16 14/6/2021

  Huỳnh Thị Tuyết
  Đặt sim: 01619...95
  Vào lúc: 22:14 14/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.