sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 076 Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0768813000530,000
640.000
Sim 0768813000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0766916000550,000
660.000
Sim 0766916000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16000 Mobifone
Đặt mua
0763813000550,000
660.000
Sim 0763813000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
813000 Mobifone
Đặt mua
0763875000550,000
660.000
Sim 0763875000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0763269000550,000
660.000
Sim 0763269000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0762936000600,000
720.000
Sim 0762936000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36000 Mobifone
Đặt mua
0762895000600,000
720.000
Sim 0762895000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
895000 Mobifone
Đặt mua
0763205000600,000
720.000
Sim 0763205000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766935000600,000
720.000
Sim 0766935000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0769328000600,000
720.000
Sim 0769328000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
28000 Mobifone
Đặt mua
0762871000600,000
720.000
Sim 0762871000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
871000 Mobifone
Đặt mua
0765976000600,000
720.000
Sim 0765976000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0763897000600,000
720.000
Sim 0763897000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0763261000600,000
720.000
Sim 0763261000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61000 Mobifone
Đặt mua
0762923000600,000
720.000
Sim 0762923000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
923000 Mobifone
Đặt mua
0769317000600,000
720.000
Sim 0769317000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766239000600,000
720.000
Sim 0766239000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0762958000600,000
720.000
Sim 0762958000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
58000 Mobifone
Đặt mua
0766925000600,000
720.000
Sim 0766925000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
925000 Mobifone
Đặt mua
0768815000600,000
720.000
Sim 0768815000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0768825000600,000
720.000
Sim 0768825000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0766556000600,000
720.000
Sim 0766556000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
56000 Mobifone
Đặt mua
0763772000650,000
780.000
Sim 0763772000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
772000 Mobifone
Đặt mua
0763686000650,000
780.000
Sim 0763686000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0768093000650,000
780.000
Sim 0768093000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0762385000700,000
840.000
Sim 0762385000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85000 Mobifone
Đặt mua
0769261000700,000
840.000
Sim 0769261000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
261000 Mobifone
Đặt mua
0762328000700,000
840.000
Sim 0762328000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0762361000700,000
840.000
Sim 0762361000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
0763376000700,000
840.000
Sim 0763376000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76000 Mobifone
Đặt mua
0766309000700,000
840.000
Sim 0766309000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
309000 Mobifone
Đặt mua
0766316000700,000
840.000
Sim 0766316000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766325000700,000
840.000
Sim 0766325000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0766328000700,000
840.000
Sim 0766328000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
28000 Mobifone
Đặt mua
0768378000700,000
840.000
Sim 0768378000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
378000 Mobifone
Đặt mua
0768387000700,000
840.000
Sim 0768387000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0769207000700,000
840.000
Sim 0769207000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0769227000700,000
840.000
Sim 0769227000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27000 Mobifone
Đặt mua
0769235000700,000
840.000
Sim 0769235000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
235000 Mobifone
Đặt mua
0762971000700,000
840.000
Sim 0762971000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766977000700,000
840.000
Sim 0766977000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0766588000700,000
840.000
Sim 0766588000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
88000 Mobifone
Đặt mua
0765528000720,000
860.000
Sim 0765528000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
528000 Mobifone
Đặt mua
0765629000720,000
860.000
Sim 0765629000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0769212000720,000
860.000
Sim 0769212000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0768829000730,000
880.000
Sim 0768829000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29000 Mobifone
Đặt mua
0768827000730,000
880.000
Sim 0768827000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827000 Mobifone
Đặt mua
0768826000730,000
880.000
Sim 0768826000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0769228000800,000
960.000
Sim 0769228000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0769289000800,000
960.000
Sim 0769289000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89000 Mobifone
Đặt mua
0766302000800,000
960.000
Sim 0766302000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
302000 Mobifone
Đặt mua
0766639000800,000
960.000
Sim 0766639000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0762338000890,000
1.070.000
Sim 0762338000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0763096000900,000
1.080.000
Sim 0763096000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
96000 Mobifone
Đặt mua
0763098000900,000
1.080.000
Sim 0763098000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
098000 Mobifone
Đặt mua
0762013000900,000
1.080.000
Sim 0762013000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0769196000900,000
1.080.000
Sim 0769196000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6000 Mobifone
Đặt mua
0762117000900,000
1.080.000
Sim 0762117000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17000 Mobifone
Đặt mua
0766013000900,000
1.080.000
Sim 0766013000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
013000 Mobifone
Đặt mua
0768253000900,000
1.080.000
Sim 0768253000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0762313000900,000
1.080.000
Sim 0762313000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0763353000900,000
1.080.000
Sim 0763353000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
53000 Mobifone
Đặt mua
0763359000900,000
1.080.000
Sim 0763359000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
359000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 09731...36
  Vào lúc: 22:56 13/5/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01242...76
  Vào lúc: 22:52 13/5/2021

  Trần Trung Long
  Đặt sim: 01239...30
  Vào lúc: 22:49 13/5/2021

  Hoàng Tường Mai
  Đặt sim: 08681...19
  Vào lúc: 22:47 13/5/2021

  Nguyễn Thục Lệ
  Đặt sim: 01637...20
  Vào lúc: 22:43 13/5/2021

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 08898...69
  Vào lúc: 22:40 13/5/2021

  Phạm Ngọc Chi
  Đặt sim: 09762...32
  Vào lúc: 22:38 13/5/2021

  Phạm Đức Tiến
  Đặt sim: 01271...65
  Vào lúc: 22:34 13/5/2021

  Phạm Ngọc Nhi
  Đặt sim: 01288...55
  Vào lúc: 22:32 13/5/2021

  Phan Thị Linh
  Đặt sim: 09167...97
  Vào lúc: 22:29 13/5/2021

  Nguyễn Đức Hải
  Đặt sim: 01283...54
  Vào lúc: 22:25 13/5/2021

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 01654...49
  Vào lúc: 22:23 13/5/2021

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 08877...65
  Vào lúc: 22:19 13/5/2021

  Trần Duy Nam
  Đặt sim: 09762...13
  Vào lúc: 22:17 13/5/2021

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 09175...82
  Vào lúc: 22:13 13/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.