sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh - Sim dau so 08 nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0867571959240,000
290.000
Sim 0867571959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0842211959290,000
350.000
Sim 0842211959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11959 Vinaphone
Đặt mua
0848511959290,000
350.000
Sim 0848511959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511959 Vinaphone
Đặt mua
0848221959290,000
350.000
Sim 0848221959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0849161959340,000
410.000
Sim 0849161959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0866401959340,000
410.000
Sim 0866401959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01959 Viettel
Đặt mua
0899641959340,000
410.000
Sim 0899641959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641959 Mobifone
Đặt mua
0896501959340,000
410.000
Sim 0896501959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0898621959340,000
410.000
Sim 0898621959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0848331959380,000
460.000
Sim 0848331959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31959 Vinaphone
Đặt mua
0848661959380,000
460.000
Sim 0848661959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661959 Vinaphone
Đặt mua
0847771959380,000
460.000
Sim 0847771959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0848771959380,000
460.000
Sim 0848771959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0845881959380,000
460.000
Sim 0845881959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81959 Vinaphone
Đặt mua
0849881959380,000
460.000
Sim 0849881959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
881959 Vinaphone
Đặt mua
0833491959380,000
460.000
Sim 0833491959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0868791959390,000
470.000
Sim 0868791959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0869141959390,000
470.000
Sim 0869141959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41959 Viettel
Đặt mua
0888441959420,000
500.000
Sim 0888441959 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441959 Vinaphone
Đặt mua
0898071959430,000
520.000
Sim 0898071959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0886511959440,000
530.000
Sim 0886511959 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0866172009440,000
530.000
Sim 0866172009 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72009 Viettel
Đặt mua
0886431959490,000
590.000
Sim 0886431959 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431959 Vinaphone
Đặt mua
0869321959490,000
590.000
Sim 0869321959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0856861959490,000
590.000
Sim 0856861959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0886481959490,000
590.000
Sim 0886481959 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81959 Vinaphone
Đặt mua
0837551959490,000
590.000
Sim 0837551959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
551959 Vinaphone
Đặt mua
0812431959490,000
590.000
Sim 0812431959 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0822401959490,000
590.000
Sim 0822401959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0822741959490,000
590.000
Sim 0822741959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41959 Vinaphone
Đặt mua
0858671959490,000
590.000
Sim 0858671959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671959 Vinaphone
Đặt mua
0899271959490,000
590.000
Sim 0899271959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0815791959490,000
590.000
Sim 0815791959 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0899261959490,000
590.000
Sim 0899261959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61959 Mobifone
Đặt mua
0855611959490,000
590.000
Sim 0855611959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611959 Vinaphone
Đặt mua
0835601979540,000
650.000
Sim 0835601979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0898502009540,000
650.000
Sim 0898502009 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Mobifone
Đặt mua
0898941969590,000
710.000
Sim 0898941969 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41969 Mobifone
Đặt mua
0852671959590,000
710.000
Sim 0852671959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671959 Vinaphone
Đặt mua
0867141959590,000
710.000
Sim 0867141959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0896391959590,000
710.000
Sim 0896391959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0822431959590,000
710.000
Sim 0822431959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31959 Vinaphone
Đặt mua
0823341959590,000
710.000
Sim 0823341959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341959 Vinaphone
Đặt mua
0827441959590,000
710.000
Sim 0827441959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0829441959590,000
710.000
Sim 0829441959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0824461959590,000
710.000
Sim 0824461959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61959 Vinaphone
Đặt mua
0854441959590,000
710.000
Sim 0854441959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441959 Vinaphone
Đặt mua
0832331959590,000
710.000
Sim 0832331959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0839331959590,000
710.000
Sim 0839331959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0836771959590,000
710.000
Sim 0836771959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71959 Vinaphone
Đặt mua
0836181959590,000
710.000
Sim 0836181959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181959 Vinaphone
Đặt mua
0832181959590,000
710.000
Sim 0832181959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Vinaphone
Đặt mua
0837221959590,000
710.000
Sim 0837221959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0862251959590,000
710.000
Sim 0862251959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51959 Viettel
Đặt mua
0837541969590,000
710.000
Sim 0837541969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541969 Vinaphone
Đặt mua
0868241959600,000
720.000
Sim 0868241959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0835131959620,000
740.000
Sim 0835131959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Vinaphone
Đặt mua
0817311959630,000
760.000
Sim 0817311959 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11959 Vinaphone
Đặt mua
0847161959640,000
770.000
Sim 0847161959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161959 Vinaphone
Đặt mua
0853161969640,000
770.000
Sim 0853161969 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Vinaphone
Đặt mua
0862281959640,000
770.000
Sim 0862281959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0862211959640,000
770.000
Sim 0862211959 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11959 Viettel
Đặt mua
0838491969640,000
770.000
Sim 0838491969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491969 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 08921...55
  Vào lúc: 22:56 14/6/2021

  Hoàng Duy Bảo
  Đặt sim: 09624...93
  Vào lúc: 22:52 14/6/2021

  Phạm Đức Quân
  Đặt sim: 01284...36
  Vào lúc: 22:50 14/6/2021

  Lê Chí Vương
  Đặt sim: 01660...61
  Vào lúc: 22:46 14/6/2021

  Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 01667...51
  Vào lúc: 22:44 14/6/2021

  Ngô Đức Nam
  Đặt sim: 09022...60
  Vào lúc: 22:40 14/6/2021

  Nguyễn Duy Khánh
  Đặt sim: 09384...43
  Vào lúc: 22:38 14/6/2021

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 09192...69
  Vào lúc: 22:35 14/6/2021

  Nguyễn Trung Long
  Đặt sim: 01292...34
  Vào lúc: 22:31 14/6/2021

  Trần Minh Lộc
  Đặt sim: 01266...96
  Vào lúc: 22:29 14/6/2021

  Nguyễn Đức Cường
  Đặt sim: 08644...72
  Vào lúc: 22:25 14/6/2021

  Phan Trung Lập
  Đặt sim: 01679...81
  Vào lúc: 22:22 14/6/2021

  Phạm Kim Lệ
  Đặt sim: 01277...17
  Vào lúc: 22:19 14/6/2021

  Lê Duy An
  Đặt sim: 09752...83
  Vào lúc: 22:16 14/6/2021

  Huỳnh Thị Tuyết
  Đặt sim: 01619...95
  Vào lúc: 22:14 14/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.