sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0886961951250,000
300.000
Sim 0886961951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0827651971290,000
350.000
Sim 0827651971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
0828851951340,000
410.000
Sim 0828851951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851951 Vinaphone
Đặt mua
0824941951340,000
410.000
Sim 0824941951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0856941951380,000
460.000
Sim 0856941951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0849941951380,000
460.000
Sim 0849941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0855941951380,000
460.000
Sim 0855941951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941951 Vinaphone
Đặt mua
0848941951380,000
460.000
Sim 0848941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0842941951380,000
460.000
Sim 0842941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0817731981390,000
470.000
Sim 0817731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0853361961390,000
470.000
Sim 0853361961 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361961 Vinaphone
Đặt mua
0888131961420,000
500.000
Sim 0888131961 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Vinaphone
Đặt mua
0888591961420,000
500.000
Sim 0888591961 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Vinaphone
Đặt mua
0886941951440,000
530.000
Sim 0886941951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0819801951490,000
590.000
Sim 0819801951 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801951 Vinaphone
Đặt mua
0842241971490,000
590.000
Sim 0842241971 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0813151951490,000
590.000
Sim 0813151951 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0886191951540,000
650.000
Sim 0886191951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91951 Vinaphone
Đặt mua
0838221971590,000
710.000
Sim 0838221971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221971 Vinaphone
Đặt mua
0856351951590,000
710.000
Sim 0856351951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0853451951590,000
710.000
Sim 0853451951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0847451951590,000
710.000
Sim 0847451951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51951 Vinaphone
Đặt mua
0847351951590,000
710.000
Sim 0847351951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351951 Vinaphone
Đặt mua
0845051951590,000
710.000
Sim 0845051951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0843351951590,000
710.000
Sim 0843351951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0826351951590,000
710.000
Sim 0826351951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51951 Vinaphone
Đặt mua
0888051951590,000
710.000
Sim 0888051951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
051951 Vinaphone
Đặt mua
0886201951590,000
710.000
Sim 0886201951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886501951590,000
710.000
Sim 0886501951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0886601951590,000
710.000
Sim 0886601951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01951 Vinaphone
Đặt mua
0888601951590,000
710.000
Sim 0888601951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601951 Vinaphone
Đặt mua
0886701951590,000
710.000
Sim 0886701951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0888211951590,000
710.000
Sim 0888211951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0886311951590,000
710.000
Sim 0886311951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11951 Vinaphone
Đặt mua
0886411951590,000
710.000
Sim 0886411951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411951 Vinaphone
Đặt mua
0888411951590,000
710.000
Sim 0888411951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886711951590,000
710.000
Sim 0886711951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0886811951590,000
710.000
Sim 0886811951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11951 Vinaphone
Đặt mua
0888421951590,000
710.000
Sim 0888421951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421951 Vinaphone
Đặt mua
0886621951590,000
710.000
Sim 0886621951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886721951590,000
710.000
Sim 0886721951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0888031951590,000
710.000
Sim 0888031951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31951 Vinaphone
Đặt mua
0886131951590,000
710.000
Sim 0886131951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131951 Vinaphone
Đặt mua
0886241951590,000
710.000
Sim 0886241951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886341951590,000
710.000
Sim 0886341951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0888441951590,000
710.000
Sim 0888441951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0888541951590,000
710.000
Sim 0888541951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541951 Vinaphone
Đặt mua
0886641951590,000
710.000
Sim 0886641951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886261951590,000
710.000
Sim 0886261951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0888361951590,000
710.000
Sim 0888361951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61951 Vinaphone
Đặt mua
0886461951590,000
710.000
Sim 0886461951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461951 Vinaphone
Đặt mua
0888471951590,000
710.000
Sim 0888471951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886081951590,000
710.000
Sim 0886081951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0886781951590,000
710.000
Sim 0886781951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81951 Vinaphone
Đặt mua
0888781951590,000
710.000
Sim 0888781951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
781951 Vinaphone
Đặt mua
0886981951590,000
710.000
Sim 0886981951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0886291951590,000
710.000
Sim 0886291951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0888491951590,000
710.000
Sim 0888491951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91951 Vinaphone
Đặt mua
0837851951590,000
710.000
Sim 0837851951 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851951 Vinaphone
Đặt mua
0837541971590,000
710.000
Sim 0837541971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0814801971590,000
710.000
Sim 0814801971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0824801971590,000
710.000
Sim 0824801971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01971 Vinaphone
Đặt mua
0826801971640,000
770.000
Sim 0826801971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801971 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09829...91
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Ngô Minh Quỳnh
  Đặt sim: 09162...29
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01642...40
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 08622...79
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Phạm Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 08960...85
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Trần Kiều Chi
  Đặt sim: 01218...52
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01295...61
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Trần Kiều Ðào
  Đặt sim: 08871...29
  Vào lúc: 21:31 15/6/2021

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 01619...75
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Văn Thái
  Đặt sim: 01615...63
  Vào lúc: 21:26 15/6/2021

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09085...41
  Vào lúc: 21:23 15/6/2021

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 01299...87
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Ngô Đức Bách
  Đặt sim: 09768...53
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09669...73
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.