sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Mobifone Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576629500,000
600.000
Sim 0901576629 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6629 Mobifone
Đặt mua
09070801891,800,000
2.160.000
Sim 0907080189 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80189 Mobifone
Đặt mua
0931191529240,000
290.000
Sim 0931191529 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191529 Mobifone
Đặt mua
0931191659240,000
290.000
Sim 0931191659 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
659 Mobifone
Đặt mua
0906213089240,000
290.000
Sim 0906213089 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3089 Mobifone
Đặt mua
0906213519240,000
290.000
Sim 0906213519 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13519 Mobifone
Đặt mua
0936127119240,000
290.000
Sim 0936127119 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
127119 Mobifone
Đặt mua
0902153769240,000
290.000
Sim 0902153769 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769 Mobifone
Đặt mua
0936165769240,000
290.000
Sim 0936165769 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5769 Mobifone
Đặt mua
0902165769240,000
290.000
Sim 0902165769 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65769 Mobifone
Đặt mua
0902121769240,000
290.000
Sim 0902121769 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121769 Mobifone
Đặt mua
0936062129240,000
290.000
Sim 0936062129 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
129 Mobifone
Đặt mua
0937396019240,000
290.000
Sim 0937396019 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6019 Mobifone
Đặt mua
0933520259240,000
290.000
Sim 0933520259 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20259 Mobifone
Đặt mua
0908916509240,000
290.000
Sim 0908916509 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
916509 Mobifone
Đặt mua
0908709359240,000
290.000
Sim 0908709359 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
359 Mobifone
Đặt mua
0901606319240,000
290.000
Sim 0901606319 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6319 Mobifone
Đặt mua
0908982129240,000
290.000
Sim 0908982129 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82129 Mobifone
Đặt mua
0908255809240,000
290.000
Sim 0908255809 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
255809 Mobifone
Đặt mua
0901627159240,000
290.000
Sim 0901627159 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
159 Mobifone
Đặt mua
0901637319240,000
290.000
Sim 0901637319 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7319 Mobifone
Đặt mua
0908627309240,000
290.000
Sim 0908627309 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27309 Mobifone
Đặt mua
0901659109240,000
290.000
Sim 0901659109 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
659109 Mobifone
Đặt mua
0908301609240,000
290.000
Sim 0908301609 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609 Mobifone
Đặt mua
0908217819240,000
290.000
Sim 0908217819 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7819 Mobifone
Đặt mua
0908672319240,000
290.000
Sim 0908672319 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72319 Mobifone
Đặt mua
0908078629240,000
290.000
Sim 0908078629 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
078629 Mobifone
Đặt mua
0908205819240,000
290.000
Sim 0908205819 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
819 Mobifone
Đặt mua
0901269129240,000
290.000
Sim 0901269129 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9129 Mobifone
Đặt mua
0908310309240,000
290.000
Sim 0908310309 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10309 Mobifone
Đặt mua
0931758129240,000
290.000
Sim 0931758129 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
758129 Mobifone
Đặt mua
0931998209240,000
290.000
Sim 0931998209 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
209 Mobifone
Đặt mua
0908588029240,000
290.000
Sim 0908588029 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8029 Mobifone
Đặt mua
0903186209240,000
290.000
Sim 0903186209 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86209 Mobifone
Đặt mua
0906613309240,000
290.000
Sim 0906613309 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
613309 Mobifone
Đặt mua
0905332519240,000
290.000
Sim 0905332519 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Mobifone
Đặt mua
0936293769240,000
290.000
Sim 0936293769 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3769 Mobifone
Đặt mua
0936393829240,000
290.000
Sim 0936393829 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93829 Mobifone
Đặt mua
0901702769240,000
290.000
Sim 0901702769 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
702769 Mobifone
Đặt mua
0906226859240,000
290.000
Sim 0906226859 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Mobifone
Đặt mua
0936358629240,000
290.000
Sim 0936358629 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8629 Mobifone
Đặt mua
0936269819240,000
290.000
Sim 0936269819 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69819 Mobifone
Đặt mua
0936259819240,000
290.000
Sim 0936259819 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259819 Mobifone
Đặt mua
0936065519240,000
290.000
Sim 0936065519 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Mobifone
Đặt mua
0931252029280,000
340.000
Sim 0931252029 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2029 Mobifone
Đặt mua
0906263659280,000
340.000
Sim 0906263659 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63659 Mobifone
Đặt mua
0936293659280,000
340.000
Sim 0936293659 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
293659 Mobifone
Đặt mua
0936389259280,000
340.000
Sim 0936389259 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259 Mobifone
Đặt mua
0936253859280,000
340.000
Sim 0936253859 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3859 Mobifone
Đặt mua
0906253659280,000
340.000
Sim 0906253659 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53659 Mobifone
Đặt mua
0936729659280,000
340.000
Sim 0936729659 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
729659 Mobifone
Đặt mua
0906193069280,000
340.000
Sim 0906193069 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069 Mobifone
Đặt mua
0902136219280,000
340.000
Sim 0902136219 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6219 Mobifone
Đặt mua
0933678629290,000
350.000
Sim 0933678629 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78629 Mobifone
Đặt mua
0935668709290,000
350.000
Sim 0935668709 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
668709 Mobifone
Đặt mua
0902590219290,000
350.000
Sim 0902590219 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
219 Mobifone
Đặt mua
0906733329290,000
350.000
Sim 0906733329 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3329 Mobifone
Đặt mua
0907700829290,000
350.000
Sim 0907700829 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00829 Mobifone
Đặt mua
0932160859290,000
350.000
Sim 0932160859 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160859 Mobifone
Đặt mua
0938695529290,000
350.000
Sim 0938695529 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529 Mobifone
Đặt mua
0938733329290,000
350.000
Sim 0938733329 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3329 Mobifone
Đặt mua
0933770329290,000
350.000
Sim 0933770329 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70329 Mobifone
Đặt mua
0933775219290,000
350.000
Sim 0933775219 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
775219 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09829...91
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Ngô Minh Quỳnh
  Đặt sim: 09162...29
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01642...40
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 08622...79
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Phạm Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 08960...85
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Trần Kiều Chi
  Đặt sim: 01218...52
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01295...61
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Trần Kiều Ðào
  Đặt sim: 08871...29
  Vào lúc: 21:31 15/6/2021

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 01619...75
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Văn Thái
  Đặt sim: 01615...63
  Vào lúc: 21:26 15/6/2021

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09085...41
  Vào lúc: 21:23 15/6/2021

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 01299...87
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Ngô Đức Bách
  Đặt sim: 09768...53
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09669...73
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.