sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 096 Giá 2 Triệu Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09622912983,200,000
3.840.000
Sim 0962291298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1298 Viettel
Đặt mua
09682912984,500,000
5.400.000
Sim 0968291298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91298 Viettel
Đặt mua
09635109681,800,000
2.160.000
Sim 0963510968 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
510968 Viettel
Đặt mua
09670562681,800,000
2.160.000
Sim 0967056268 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
268 Viettel
Đặt mua
09685320081,800,000
2.160.000
Sim 0968532008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2008 Viettel
Đặt mua
09693866981,800,000
2.160.000
Sim 0969386698 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86698 Viettel
Đặt mua
09689807981,800,000
2.160.000
Sim 0968980798 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
980798 Viettel
Đặt mua
09651318981,800,000
2.160.000
Sim 0965131898 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
898 Viettel
Đặt mua
09679911981,800,000
2.160.000
Sim 0967991198 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1198 Viettel
Đặt mua
09621692981,800,000
2.160.000
Sim 0962169298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69298 Viettel
Đặt mua
09633908981,800,000
2.160.000
Sim 0963390898 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
390898 Viettel
Đặt mua
09632638581,800,000
2.160.000
Sim 0963263858 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
858 Viettel
Đặt mua
09656622981,800,000
2.160.000
Sim 0965662298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2298 Viettel
Đặt mua
09622638981,800,000
2.160.000
Sim 0962263898 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63898 Viettel
Đặt mua
09619359981,800,000
2.160.000
Sim 0961935998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
935998 Viettel
Đặt mua
09637333581,800,000
2.160.000
Sim 0963733358 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
358 Viettel
Đặt mua
09672797981,800,000
2.160.000
Sim 0967279798 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9798 Viettel
Đặt mua
09655570881,800,000
2.160.000
Sim 0965557088 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
57088 Viettel
Đặt mua
09627717681,800,000
2.160.000
Sim 0962771768 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771768 Viettel
Đặt mua
09652612181,800,000
2.160.000
Sim 0965261218 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
218 Viettel
Đặt mua
09686522981,800,000
2.160.000
Sim 0968652298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2298 Viettel
Đặt mua
09656188581,800,000
2.160.000
Sim 0965618858 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18858 Viettel
Đặt mua
09625891981,800,000
2.160.000
Sim 0962589198 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589198 Viettel
Đặt mua
09637031681,800,000
2.160.000
Sim 0963703168 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
168 Viettel
Đặt mua
09611788281,800,000
2.160.000
Sim 0961178828 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8828 Viettel
Đặt mua
09676068181,800,000
2.160.000
Sim 0967606818 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06818 Viettel
Đặt mua
09628577581,800,000
2.160.000
Sim 0962857758 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
857758 Viettel
Đặt mua
09681550781,800,000
2.160.000
Sim 0968155078 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
078 Viettel
Đặt mua
09627331881,800,000
2.160.000
Sim 0962733188 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3188 Viettel
Đặt mua
09621550781,800,000
2.160.000
Sim 0962155078 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55078 Viettel
Đặt mua
09671520781,800,000
2.160.000
Sim 0967152078 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
152078 Viettel
Đặt mua
09627701681,800,000
2.160.000
Sim 0962770168 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
168 Viettel
Đặt mua
09696392281,800,000
2.160.000
Sim 0969639228 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9228 Viettel
Đặt mua
09676653681,800,000
2.160.000
Sim 0967665368 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65368 Viettel
Đặt mua
09615890681,800,000
2.160.000
Sim 0961589068 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589068 Viettel
Đặt mua
09630810181,800,000
2.160.000
Sim 0963081018 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Viettel
Đặt mua
09665527781,800,000
2.160.000
Sim 0966552778 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2778 Viettel
Đặt mua
09695038781,800,000
2.160.000
Sim 0969503878 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03878 Viettel
Đặt mua
09657968381,800,000
2.160.000
Sim 0965796838 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796838 Viettel
Đặt mua
09696685281,800,000
2.160.000
Sim 0969668528 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
528 Viettel
Đặt mua
09678681581,800,000
2.160.000
Sim 0967868158 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8158 Viettel
Đặt mua
09636893581,800,000
2.160.000
Sim 0963689358 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89358 Viettel
Đặt mua
09616133581,800,000
2.160.000
Sim 0961613358 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
613358 Viettel
Đặt mua
09655622381,800,000
2.160.000
Sim 0965562238 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
238 Viettel
Đặt mua
09617118981,800,000
2.160.000
Sim 0961711898 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1898 Viettel
Đặt mua
09612820881,800,000
2.160.000
Sim 0961282088 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82088 Viettel
Đặt mua
09612003381,800,000
2.160.000
Sim 0961200338 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200338 Viettel
Đặt mua
09615998781,800,000
2.160.000
Sim 0961599878 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878 Viettel
Đặt mua
09615997781,800,000
2.160.000
Sim 0961599778 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9778 Viettel
Đặt mua
09615997881,800,000
2.160.000
Sim 0961599788 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99788 Viettel
Đặt mua
09615998081,800,000
2.160.000
Sim 0961599808 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
599808 Viettel
Đặt mua
09615998181,800,000
2.160.000
Sim 0961599818 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
818 Viettel
Đặt mua
09610058281,800,000
2.160.000
Sim 0961005828 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5828 Viettel
Đặt mua
09693558281,800,000
2.160.000
Sim 0969355828 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55828 Viettel
Đặt mua
09683029281,800,000
2.160.000
Sim 0968302928 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302928 Viettel
Đặt mua
09657756581,800,000
2.160.000
Sim 0965775658 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
658 Viettel
Đặt mua
09665569781,800,000
2.160.000
Sim 0966556978 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6978 Viettel
Đặt mua
09653666581,800,000
2.160.000
Sim 0965366658 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66658 Viettel
Đặt mua
09677790381,800,000
2.160.000
Sim 0967779038 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
779038 Viettel
Đặt mua
09671803981,800,000
2.160.000
Sim 0967180398 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
398 Viettel
Đặt mua
09651006981,800,000
2.160.000
Sim 0965100698 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0698 Viettel
Đặt mua
09621901981,800,000
2.160.000
Sim 0962190198 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90198 Viettel
Đặt mua
09690506981,800,000
2.160.000
Sim 0969050698 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
050698 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 096 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 096 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Cát Tuyết
  Đặt sim: 01668...45
  Vào lúc: 20:55 15/6/2021

  Trần Minh Quyền
  Đặt sim: 09612...11
  Vào lúc: 20:53 15/6/2021

  Trần Tường Hồng
  Đặt sim: 01292...90
  Vào lúc: 20:50 15/6/2021

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 09371...37
  Vào lúc: 20:47 15/6/2021

  Trần Văn Hiếu
  Đặt sim: 08944...39
  Vào lúc: 20:43 15/6/2021

  Ngô Duy Nhật
  Đặt sim: 01637...10
  Vào lúc: 20:41 15/6/2021

  Trần Trung Thi
  Đặt sim: 09824...96
  Vào lúc: 20:38 15/6/2021

  Phan Thị Phương
  Đặt sim: 01280...98
  Vào lúc: 20:34 15/6/2021

  Nguyễn Minh Cương
  Đặt sim: 01236...70
  Vào lúc: 20:32 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tuấn
  Đặt sim: 09870...21
  Vào lúc: 20:28 15/6/2021

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01656...89
  Vào lúc: 20:26 15/6/2021

  Lê Chí Khang
  Đặt sim: 08684...22
  Vào lúc: 20:22 15/6/2021

  Ngô Văn Ninh
  Đặt sim: 08615...65
  Vào lúc: 20:19 15/6/2021

  Huỳnh Văn Linh
  Đặt sim: 09652...51
  Vào lúc: 20:16 15/6/2021

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 09836...39
  Vào lúc: 20:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.