sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1990 Sim năm sinh 1990 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09337519902,370,000
2.840.000
Sim 0933751990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09373019902,370,000
2.840.000
Sim 0937301990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09075119902,370,000
2.840.000
Sim 0907511990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09375319902,470,000
2.960.000
Sim 0937531990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09376319902,660,000
3.190.000
Sim 0937631990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09065719902,660,000
3.190.000
Sim 0906571990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09357119902,750,000
3.300.000
Sim 0935711990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09059219902,850,000
3.420.000
Sim 0905921990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09359619903,030,000
3.640.000
Sim 0935961990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09118019903,040,000
3.650.000
Sim 0911801990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09185319903,040,000
3.650.000
Sim 0918531990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09039219903,040,000
3.650.000
Sim 0903921990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09352919903,320,000
3.980.000
Sim 0935291990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09335219903,320,000
3.980.000
Sim 0933521990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09336519903,320,000
3.980.000
Sim 0933651990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09370119903,320,000
3.980.000
Sim 0937011990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09317219903,320,000
3.980.000
Sim 0931721990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09378719903,320,000
3.980.000
Sim 0937871990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09399619903,320,000
3.980.000
Sim 0939961990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09055719903,320,000
3.980.000
Sim 0905571990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09357219903,320,000
3.980.000
Sim 0935721990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09372519903,320,000
3.980.000
Sim 0937251990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09073619903,320,000
3.980.000
Sim 0907361990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09082619903,510,000
4.210.000
Sim 0908261990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09163519903,510,000
4.210.000
Sim 0916351990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09059319903,610,000
4.330.000
Sim 0905931990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09370619903,700,000
4.440.000
Sim 0937061990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09370319903,700,000
4.440.000
Sim 0937031990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09087619903,700,000
4.440.000
Sim 0908761990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09153119903,800,000
4.560.000
Sim 0915311990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09178119903,800,000
4.560.000
Sim 0917811990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09016319903,800,000
4.560.000
Sim 0901631990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09057619903,800,000
4.560.000
Sim 0905761990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09175919903,990,000
4.790.000
Sim 0917591990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09062919903,990,000
4.790.000
Sim 0906291990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09319219903,990,000
4.790.000
Sim 0931921990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09052019904,080,000
4.900.000
Sim 0905201990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09082519904,080,000
4.900.000
Sim 0908251990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09399519904,270,000
5.120.000
Sim 0939951990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09315219904,270,000
5.120.000
Sim 0931521990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09385619904,510,000
5.410.000
Sim 0938561990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09387619904,560,000
5.470.000
Sim 0938761990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09036119904,640,000
5.570.000
Sim 0903611990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09026919904,640,000
5.570.000
Sim 0902691990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09195619904,750,000
5.700.000
Sim 0919561990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09311619904,750,000
5.700.000
Sim 0931161990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09153819904,750,000
5.700.000
Sim 0915381990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09398319904,750,000
5.700.000
Sim 0939831990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09312119904,750,000
5.700.000
Sim 0931211990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09635119904,750,000
5.700.000
Sim 0963511990 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09737119904,750,000
5.700.000
Sim 0973711990 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09632719904,750,000
5.700.000
Sim 0963271990 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09675319904,750,000
5.700.000
Sim 0967531990 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09672719904,750,000
5.700.000
Sim 0967271990 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09755319904,750,000
5.700.000
Sim 0975531990 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
09012719904,750,000
5.700.000
Sim 0901271990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09352819904,750,000
5.700.000
Sim 0935281990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09319719904,750,000
5.700.000
Sim 0931971990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09137119904,750,000
5.700.000
Sim 0913711990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09176019904,990,000
5.990.000
Sim 0917601990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09188219904,990,000
5.990.000
Sim 0918821990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09037819904,990,000
5.990.000
Sim 0903781990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09069819904,990,000
5.990.000
Sim 0906981990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Khoa
  Đặt sim: 08993...80
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Phạm Minh Long
  Đặt sim: 09615...28
  Vào lúc: 21:53 15/6/2021

  Trần Tường Linh
  Đặt sim: 09742...59
  Vào lúc: 21:49 15/6/2021

  Trần Tường Ðào
  Đặt sim: 09648...85
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 01680...41
  Vào lúc: 21:44 15/6/2021

  Ngô Văn Thế
  Đặt sim: 08989...82
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Nguyễn Minh Hung
  Đặt sim: 01682...59
  Vào lúc: 21:38 15/6/2021

  Phan Đức Sơn
  Đặt sim: 01271...31
  Vào lúc: 21:35 15/6/2021

  Trần Chí Khoa
  Đặt sim: 01233...30
  Vào lúc: 21:32 15/6/2021

  Hoàng Đức Vương
  Đặt sim: 01253...71
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Duy Khang
  Đặt sim: 09773...79
  Vào lúc: 21:25 15/6/2021

  Trần Duy Hung
  Đặt sim: 01217...81
  Vào lúc: 21:22 15/6/2021

  Nguyễn Đức Lực
  Đặt sim: 01236...67
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Phan Đức An
  Đặt sim: 08998...97
  Vào lúc: 21:16 15/6/2021

  Trần Duy Gia
  Đặt sim: 01656...50
  Vào lúc: 21:14 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.