sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1990 Sim năm sinh 1990 Năm 1990 Canh Ngọ Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09416419901,420,000
1.700.000
Sim 0941641990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09074119901,900,000
2.280.000
Sim 0907411990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09347019901,900,000
2.280.000
Sim 0934701990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09356419901,900,000
2.280.000
Sim 0935641990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09016419901,900,000
2.280.000
Sim 0901641990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09374919901,900,000
2.280.000
Sim 0937491990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09178419902,090,000
2.510.000
Sim 0917841990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09472919902,230,000
2.680.000
Sim 0947291990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09337519902,370,000
2.840.000
Sim 0933751990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09373019902,370,000
2.840.000
Sim 0937301990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09075119902,370,000
2.840.000
Sim 0907511990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09396419902,370,000
2.840.000
Sim 0939641990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09443119902,370,000
2.840.000
Sim 0944311990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09144219902,470,000
2.960.000
Sim 0914421990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09374119902,470,000
2.960.000
Sim 0937411990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09375319902,470,000
2.960.000
Sim 0937531990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09417019902,470,000
2.960.000
Sim 0941701990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09457219902,560,000
3.070.000
Sim 0945721990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09376319902,660,000
3.190.000
Sim 0937631990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09065719902,660,000
3.190.000
Sim 0906571990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09437019902,750,000
3.300.000
Sim 0943701990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09462519902,750,000
3.300.000
Sim 0946251990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09357119902,750,000
3.300.000
Sim 0935711990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09074719902,750,000
3.300.000
Sim 0907471990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09059219902,850,000
3.420.000
Sim 0905921990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09462719902,850,000
3.420.000
Sim 0946271990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09149719902,850,000
3.420.000
Sim 0914971990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09382419902,850,000
3.420.000
Sim 0938241990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09412019902,850,000
3.420.000
Sim 0941201990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09174919902,850,000
3.420.000
Sim 0917491990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09432019902,940,000
3.530.000
Sim 0943201990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09084919902,940,000
3.530.000
Sim 0908491990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09473119902,940,000
3.530.000
Sim 0947311990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09474019902,940,000
3.530.000
Sim 0947401990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09359619903,030,000
3.640.000
Sim 0935961990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09118019903,040,000
3.650.000
Sim 0911801990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09185319903,040,000
3.650.000
Sim 0918531990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09467419903,040,000
3.650.000
Sim 0946741990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09039219903,040,000
3.650.000
Sim 0903921990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09492319903,040,000
3.650.000
Sim 0949231990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09174019903,130,000
3.760.000
Sim 0917401990 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09480319903,130,000
3.760.000
Sim 0948031990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09479419903,130,000
3.760.000
Sim 0947941990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09497419903,130,000
3.760.000
Sim 0949741990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09449419903,130,000
3.760.000
Sim 0944941990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09442419903,130,000
3.760.000
Sim 0944241990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09463419903,130,000
3.760.000
Sim 0946341990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09467319903,130,000
3.760.000
Sim 0946731990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09337419903,130,000
3.760.000
Sim 0933741990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09377419903,130,000
3.760.000
Sim 0937741990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09446319903,230,000
3.880.000
Sim 0944631990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09474519903,230,000
3.880.000
Sim 0947451990 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Vinaphone
Đặt mua
09352919903,320,000
3.980.000
Sim 0935291990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09046219903,320,000
3.980.000
Sim 0904621990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09335219903,320,000
3.980.000
Sim 0933521990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09336519903,320,000
3.980.000
Sim 0933651990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09370119903,320,000
3.980.000
Sim 0937011990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09317219903,320,000
3.980.000
Sim 0931721990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09317419903,320,000
3.980.000
Sim 0931741990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09378719903,320,000
3.980.000
Sim 0937871990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09399619903,320,000
3.980.000
Sim 0939961990 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09055719903,320,000
3.980.000
Sim 0905571990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
09073419903,320,000
3.980.000
Sim 0907341990 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1990 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1990 Canh Ngọ Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09829...91
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Ngô Minh Quỳnh
  Đặt sim: 09162...29
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01642...40
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 08622...79
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Phạm Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 08960...85
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Trần Kiều Chi
  Đặt sim: 01218...52
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01295...61
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Trần Kiều Ðào
  Đặt sim: 08871...29
  Vào lúc: 21:31 15/6/2021

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 01619...75
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Văn Thái
  Đặt sim: 01615...63
  Vào lúc: 21:26 15/6/2021

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09085...41
  Vào lúc: 21:23 15/6/2021

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 01299...87
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Ngô Đức Bách
  Đặt sim: 09768...53
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09669...73
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.