sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 43000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 03 Không lỗi dính 7 , Sim 03*43000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901643000780,000
940.000
Sim 0901643000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09346430001,140,000
1.370.000
Sim 0934643000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09052430001,140,000
1.370.000
Sim 0905243000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09316430001,140,000
1.370.000
Sim 0931643000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09358430001,140,000
1.370.000
Sim 0935843000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09621430001,230,000
1.480.000
Sim 0962143000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09639430001,230,000
1.480.000
Sim 0963943000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09651430001,230,000
1.480.000
Sim 0965143000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09652430001,280,000
1.540.000
Sim 0965243000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09312430001,330,000
1.600.000
Sim 0931243000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09456430001,520,000
1.820.000
Sim 0945643000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
09610430001,520,000
1.820.000
Sim 0961043000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09860430001,710,000
2.050.000
Sim 0986043000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09625430002,040,000
2.450.000
Sim 0962543000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09136430002,090,000
2.510.000
Sim 0913643000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
09098430002,180,000
2.620.000
Sim 0909843000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
09654430002,850,000
3.420.000
Sim 0965443000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09653430003,320,000
3.980.000
Sim 0965343000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09888430004,270,000
5.120.000
Sim 0988843000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
09490430004,270,000
5.120.000
Sim 0949043000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
0839543000590,000
710.000
Sim 0839543000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
0859043000730,000
880.000
Sim 0859043000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
0834543000980,000
1.180.000
Sim 0834543000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08442430001,090,000
1.310.000
Sim 0844243000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08423430001,420,000
1.700.000
Sim 0842343000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08148430001,470,000
1.760.000
Sim 0814843000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08165430001,470,000
1.760.000
Sim 0816543000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08198430001,470,000
1.760.000
Sim 0819843000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08123430001,470,000
1.760.000
Sim 0812343000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08124430001,470,000
1.760.000
Sim 0812443000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08144430001,520,000
1.820.000
Sim 0814443000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vinaphone
Đặt mua
08996430002,370,000
2.840.000
Sim 0899643000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Mobifone
Đặt mua
0386843000540,000
650.000
Sim 0386843000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0923343000570,000
680.000
Sim 0923343000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vietnamobile
Đặt mua
0345843000590,000
710.000
Sim 0345843000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0369143000590,000
710.000
Sim 0369143000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0332143000650,000
780.000
Sim 0332143000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0354643000690,000
830.000
Sim 0354643000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0328043000690,000
830.000
Sim 0328043000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0922343000690,000
830.000
Sim 0922343000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vietnamobile
Đặt mua
0344843000690,000
830.000
Sim 0344843000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0342043000780,000
940.000
Sim 0342043000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0926343000780,000
940.000
Sim 0926343000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Vietnamobile
Đặt mua
0328343000880,000
1.060.000
Sim 0328343000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0348343000880,000
1.060.000
Sim 0348343000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0349543000880,000
1.060.000
Sim 0349543000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0395043000970,000
1.160.000
Sim 0395043000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0339543000970,000
1.160.000
Sim 0339543000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0345943000970,000
1.160.000
Sim 0345943000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0339343000970,000
1.160.000
Sim 0339343000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0335543000980,000
1.180.000
Sim 0335543000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0395343000980,000
1.180.000
Sim 0395343000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0348443000980,000
1.180.000
Sim 0348443000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
0338443000980,000
1.180.000
Sim 0338443000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03263430001,120,000
1.340.000
Sim 0326343000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03295430001,140,000
1.370.000
Sim 0329543000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03286430001,140,000
1.370.000
Sim 0328643000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03954430001,140,000
1.370.000
Sim 0395443000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03924430001,190,000
1.430.000
Sim 0392443000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03559430001,230,000
1.480.000
Sim 0355943000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03958430001,420,000
1.700.000
Sim 0395843000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03494430001,800,000
2.160.000
Sim 0349443000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
03943430001,850,000
2.220.000
Sim 0394343000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Khoa
  Đặt sim: 08993...80
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Phạm Minh Long
  Đặt sim: 09615...28
  Vào lúc: 21:53 15/6/2021

  Trần Tường Linh
  Đặt sim: 09742...59
  Vào lúc: 21:49 15/6/2021

  Trần Tường Ðào
  Đặt sim: 09648...85
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 01680...41
  Vào lúc: 21:44 15/6/2021

  Ngô Văn Thế
  Đặt sim: 08989...82
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Nguyễn Minh Hung
  Đặt sim: 01682...59
  Vào lúc: 21:38 15/6/2021

  Phan Đức Sơn
  Đặt sim: 01271...31
  Vào lúc: 21:35 15/6/2021

  Trần Chí Khoa
  Đặt sim: 01233...30
  Vào lúc: 21:32 15/6/2021

  Hoàng Đức Vương
  Đặt sim: 01253...71
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Duy Khang
  Đặt sim: 09773...79
  Vào lúc: 21:25 15/6/2021

  Trần Duy Hung
  Đặt sim: 01217...81
  Vào lúc: 21:22 15/6/2021

  Nguyễn Đức Lực
  Đặt sim: 01236...67
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Phan Đức An
  Đặt sim: 08998...97
  Vào lúc: 21:16 15/6/2021

  Trần Duy Gia
  Đặt sim: 01656...50
  Vào lúc: 21:14 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.