sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 51996 Sim năm sinh 1996 Đầu Số 086 Viettel Năm Sinh Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy, Sim 086*51996

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09873519965,000,000
6.000.000
Sim 0987351996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09642519965,000,000
6.000.000
Sim 0964251996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09693519965,500,000
6.600.000
Sim 0969351996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09742519966,000,000
7.200.000
Sim 0974251996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09840519966,000,000
7.200.000
Sim 0984051996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09726519966,000,000
7.200.000
Sim 0972651996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09787519966,300,000
7.560.000
Sim 0978751996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09698519966,800,000
8.160.000
Sim 0969851996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09753519966,900,000
8.280.000
Sim 0975351996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09692519967,000,000
8.400.000
Sim 0969251996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09773519967,000,000
8.400.000
Sim 0977351996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09691519967,000,000
8.400.000
Sim 0969151996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09765519967,500,000
9.000.000
Sim 0976551996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09867519967,500,000
9.000.000
Sim 0986751996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09619519968,000,000
9.600.000
Sim 0961951996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09714519968,000,000
9.600.000
Sim 0971451996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09850519968,500,000
10.200.000
Sim 0985051996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09669519968,500,000
10.200.000
Sim 0966951996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09618519969,000,000
10.800.000
Sim 0961851996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09711519969,000,000
10.800.000
Sim 0971151996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
09670519969,000,000
10.800.000
Sim 0967051996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
097915199610,000,000
12.000.000
Sim 0979151996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
098105199610,000,000
12.000.000
Sim 0981051996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
096355199610,000,000
12.000.000
Sim 0963551996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
098905199610,000,000
12.000.000
Sim 0989051996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
096395199610,400,000
12.480.000
Sim 0963951996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
098235199612,000,000
14.400.000
Sim 0982351996 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
097855199613,000,000
15.600.000
Sim 0978551996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
097155199613,000,000
15.600.000
Sim 0971551996 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
096605199615,000,000
18.000.000
Sim 0966051996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
096115199616,000,000
19.200.000
Sim 0961151996 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08691519962,530,000
3.040.000
Sim 0869151996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08684519963,000,000
3.600.000
Sim 0868451996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08683519963,000,000
3.600.000
Sim 0868351996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08670519963,100,000
3.720.000
Sim 0867051996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08697519963,500,000
4.200.000
Sim 0869751996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08650519963,800,000
4.560.000
Sim 0865051996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08658519964,000,000
4.800.000
Sim 0865851996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08652519964,000,000
4.800.000
Sim 0865251996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08651519964,000,000
4.800.000
Sim 0865151996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08661519964,000,000
4.800.000
Sim 0866151996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08693519964,000,000
4.800.000
Sim 0869351996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08676519964,500,000
5.400.000
Sim 0867651996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08663519964,500,000
5.400.000
Sim 0866351996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08628519965,000,000
6.000.000
Sim 0862851996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08622519965,000,000
6.000.000
Sim 0862251996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08626519965,000,000
6.000.000
Sim 0862651996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08625519965,000,000
6.000.000
Sim 0862551996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08656519965,000,000
6.000.000
Sim 0865651996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08653519965,000,000
6.000.000
Sim 0865351996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08667519965,500,000
6.600.000
Sim 0866751996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08627519965,550,000
6.660.000
Sim 0862751996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08624519965,550,000
6.660.000
Sim 0862451996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08668519965,800,000
6.960.000
Sim 0866851996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08629519966,600,000
7.920.000
Sim 0862951996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08660519966,800,000
8.160.000
Sim 0866051996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
08695519966,800,000
8.160.000
Sim 0869551996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
086215199610,000,000
12.000.000
Sim 0862151996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
086205199610,000,000
12.000.000
Sim 0862051996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
086235199610,000,000
12.000.000
Sim 0862351996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
086555199610,000,000
12.000.000
Sim 0865551996 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
03449519961,380,000
1.660.000
Sim 0344951996 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
03783519961,400,000
1.680.000
Sim 0378351996 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 086 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 086 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Đức Anh
  Đặt sim: 01246...91
  Vào lúc: 22:55 13/5/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 09891...36
  Vào lúc: 22:53 13/5/2021

  Trần Tường Thy
  Đặt sim: 08925...56
  Vào lúc: 22:49 13/5/2021

  Ngô Minh Khang
  Đặt sim: 09016...40
  Vào lúc: 22:47 13/5/2021

  Nguyễn Minh Quốc
  Đặt sim: 09139...98
  Vào lúc: 22:44 13/5/2021

  Trần Minh Tùng
  Đặt sim: 01281...27
  Vào lúc: 22:40 13/5/2021

  Nguyễn Chí Sang
  Đặt sim: 01692...75
  Vào lúc: 22:38 13/5/2021

  Trần Thục Nhàn
  Đặt sim: 01280...37
  Vào lúc: 22:34 13/5/2021

  Nguyễn Diệp Thi
  Đặt sim: 01618...43
  Vào lúc: 22:31 13/5/2021

  Ngô Văn Toàn
  Đặt sim: 08995...50
  Vào lúc: 22:28 13/5/2021

  Trần Văn Chiến
  Đặt sim: 01676...69
  Vào lúc: 22:25 13/5/2021

  Phan Phương Hằng
  Đặt sim: 01253...52
  Vào lúc: 22:23 13/5/2021

  Nguyễn Duy Bách
  Đặt sim: 09714...45
  Vào lúc: 22:19 13/5/2021

  Nguyễn Diệp Hồng
  Đặt sim: 09791...96
  Vào lúc: 22:16 13/5/2021

  Lê Đức Khải
  Đặt sim: 09637...31
  Vào lúc: 22:13 13/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.