sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 5666 Sim tam hoa 666 Đầu Số 078 Tam Hoa Không lỗi dính 4 , Sim 078*5666

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07866356662,400,000
2.880.000
Sim 0786635666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07836756662,400,000
2.880.000
Sim 0783675666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07858056662,400,000
2.880.000
Sim 0785805666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07822056662,500,000
3.000.000
Sim 0782205666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07897256662,500,000
3.000.000
Sim 0789725666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07836856662,500,000
3.000.000
Sim 0783685666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07857156662,500,000
3.000.000
Sim 0785715666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07859156662,500,000
3.000.000
Sim 0785915666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07867056662,500,000
3.000.000
Sim 0786705666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07856056662,500,000
3.000.000
Sim 0785605666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07826756662,500,000
3.000.000
Sim 0782675666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07866256662,600,000
3.120.000
Sim 0786625666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07866156662,600,000
3.120.000
Sim 0786615666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07868056662,800,000
3.360.000
Sim 0786805666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07878056662,800,000
3.360.000
Sim 0787805666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07878156662,800,000
3.360.000
Sim 0787815666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07850156662,800,000
3.360.000
Sim 0785015666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07833856662,930,000
3.520.000
Sim 0783385666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07835756663,000,000
3.600.000
Sim 0783575666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07867756663,000,000
3.600.000
Sim 0786775666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07837256663,000,000
3.600.000
Sim 0783725666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07887156663,000,000
3.600.000
Sim 0788715666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07879356663,000,000
3.600.000
Sim 0787935666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07878356663,000,000
3.600.000
Sim 0787835666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07879156663,000,000
3.600.000
Sim 0787915666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07879256663,000,000
3.600.000
Sim 0787925666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07889156663,200,000
3.840.000
Sim 0788915666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07832256663,200,000
3.840.000
Sim 0783225666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07872856663,400,000
4.080.000
Sim 0787285666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07857256663,500,000
4.200.000
Sim 0785725666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07831656663,500,000
4.200.000
Sim 0783165666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07865156663,500,000
4.200.000
Sim 0786515666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07882356663,500,000
4.200.000
Sim 0788235666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07862856663,600,000
4.320.000
Sim 0786285666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07859256663,600,000
4.320.000
Sim 0785925666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07889756663,800,000
4.560.000
Sim 0788975666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07868256663,800,000
4.560.000
Sim 0786825666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07855756663,900,000
4.680.000
Sim 0785575666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07837656663,900,000
4.680.000
Sim 0783765666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07853856664,000,000
4.800.000
Sim 0785385666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07897356664,000,000
4.800.000
Sim 0789735666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07827756664,000,000
4.800.000
Sim 0782775666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07835356664,500,000
5.400.000
Sim 0783535666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07851556664,500,000
5.400.000
Sim 0785155666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07890056664,500,000
5.400.000
Sim 0789005666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07821156664,500,000
5.400.000
Sim 0782115666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07861756665,000,000
6.000.000
Sim 0786175666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07866756665,000,000
6.000.000
Sim 0786675666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07838656665,000,000
6.000.000
Sim 0783865666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07837556665,000,000
6.000.000
Sim 0783755666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07883156665,000,000
6.000.000
Sim 0788315666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07883256665,000,000
6.000.000
Sim 0788325666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07853356665,300,000
6.360.000
Sim 0785335666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07858556665,300,000
6.360.000
Sim 0785855666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07872056665,500,000
6.600.000
Sim 0787205666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07856256665,500,000
6.600.000
Sim 0785625666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07832056665,800,000
6.960.000
Sim 0783205666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07860756665,800,000
6.960.000
Sim 0786075666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07858856666,000,000
7.200.000
Sim 0785885666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07895356666,000,000
7.200.000
Sim 0789535666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07870356666,000,000
7.200.000
Sim 0787035666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07871756666,000,000
7.200.000
Sim 0787175666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07823756666,000,000
7.200.000
Sim 0782375666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 078 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 078 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 01211...50
  Vào lúc: 21:56 14/5/2021

  Phạm Thị Vân
  Đặt sim: 09193...65
  Vào lúc: 21:53 14/5/2021

  Nguyễn Trung Hoàng
  Đặt sim: 01654...14
  Vào lúc: 21:50 14/5/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01689...83
  Vào lúc: 21:46 14/5/2021

  Nguyễn Minh Vương
  Đặt sim: 09168...74
  Vào lúc: 21:44 14/5/2021

  Huỳnh Văn Khiêm
  Đặt sim: 08676...98
  Vào lúc: 21:41 14/5/2021

  Trần Đức Bảo
  Đặt sim: 09178...90
  Vào lúc: 21:38 14/5/2021

  Nguyễn Duy Nhân
  Đặt sim: 01669...60
  Vào lúc: 21:34 14/5/2021

  Nguyễn Duy Quân
  Đặt sim: 01240...55
  Vào lúc: 21:32 14/5/2021

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 09655...13
  Vào lúc: 21:29 14/5/2021

  Nguyễn Trung Nguyên
  Đặt sim: 01231...53
  Vào lúc: 21:26 14/5/2021

  Lê Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01631...64
  Vào lúc: 21:22 14/5/2021

  Nguyễn Ngọc Ngọc
  Đặt sim: 09725...77
  Vào lúc: 21:19 14/5/2021

  Huỳnh Minh Bảo
  Đặt sim: 01231...40
  Vào lúc: 21:17 14/5/2021

  Nguyễn Duy Thành
  Đặt sim: 01266...56
  Vào lúc: 21:13 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.