sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6886 Sim lộc phát 6886 Mobifone Lộc Phát

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09374968866,000,000
7.200.000
Sim 0937496886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09370368867,000,000
8.400.000
Sim 0937036886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09340968867,000,000
8.400.000
Sim 0934096886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09372168867,000,000
8.400.000
Sim 0937216886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09014068869,000,000
10.800.000
Sim 0901406886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09014768869,000,000
10.800.000
Sim 0901476886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
09317468869,000,000
10.800.000
Sim 0931746886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093719688610,000,000
12.000.000
Sim 0937196886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093729688610,000,000
12.000.000
Sim 0937296886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093171688610,000,000
12.000.000
Sim 0931716886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093172688610,000,000
12.000.000
Sim 0931726886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093114688610,000,000
12.000.000
Sim 0931146886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093474688611,800,000
14.160.000
Sim 0934746886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093346688612,000,000
14.400.000
Sim 0933466886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090734688612,000,000
14.400.000
Sim 0907346886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090672688612,000,000
14.400.000
Sim 0906726886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093504688612,800,000
15.360.000
Sim 0935046886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093807688613,000,000
15.600.000
Sim 0938076886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093156688615,000,000
18.000.000
Sim 0931566886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093196688615,000,000
18.000.000
Sim 0931966886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093115688615,000,000
18.000.000
Sim 0931156886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093445688616,000,000
19.200.000
Sim 0934456886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090542688618,000,000
21.600.000
Sim 0905426886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090735688618,000,000
21.600.000
Sim 0907356886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093503688618,750,000
22.500.000
Sim 0935036886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090801688621,000,000
25.200.000
Sim 0908016886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093211688623,000,000
27.600.000
Sim 0932116886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090593688625,000,000
30.000.000
Sim 0905936886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090595688625,000,000
30.000.000
Sim 0905956886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093678688625,000,000
30.000.000
Sim 0936786886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090903688625,000,000
30.000.000
Sim 0909036886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090179688628,000,000
33.600.000
Sim 0901796886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090198688638,500,000
46.200.000
Sim 0901986886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093826688640,000,000
48.000.000
Sim 0938266886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090926688640,000,000
48.000.000
Sim 0909266886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
093322688645,000,000
54.000.000
Sim 0933226886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090522688645,000,000
54.000.000
Sim 0905226886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
090996688648,000,000
57.600.000
Sim 0909966886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
0901886886168,000,000
201.600.000
Sim 0901886886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
0931886886280,000,000
336.000.000
Sim 0931886886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08961368862,400,000
2.880.000
Sim 0896136886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08984768863,000,000
3.600.000
Sim 0898476886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08969468863,000,000
3.600.000
Sim 0896946886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08997468863,000,000
3.600.000
Sim 0899746886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08997268863,000,000
3.600.000
Sim 0899726886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08997068863,000,000
3.600.000
Sim 0899706886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08994268863,000,000
3.600.000
Sim 0899426886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08963468863,000,000
3.600.000
Sim 0896346886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08960468863,800,000
4.560.000
Sim 0896046886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08967468863,800,000
4.560.000
Sim 0896746886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08984168864,000,000
4.800.000
Sim 0898416886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08969168864,500,000
5.400.000
Sim 0896916886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08965468864,500,000
5.400.000
Sim 0896546886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08984968864,500,000
5.400.000
Sim 0898496886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08988468864,500,000
5.400.000
Sim 0898846886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08969368865,000,000
6.000.000
Sim 0896936886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08983768865,000,000
6.000.000
Sim 0898376886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08993768865,000,000
6.000.000
Sim 0899376886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08990468865,000,000
6.000.000
Sim 0899046886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08981468865,000,000
6.000.000
Sim 0898146886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08983168865,000,000
6.000.000
Sim 0898316886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08985168865,000,000
6.000.000
Sim 0898516886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
08984368865,000,000
6.000.000
Sim 0898436886 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim lộc phát là sim có 4 số cuối chỉ chưa số 6 và số 8. Các sim lộc phát phổ biến như là : Sim lộc phát 6868, Sim lộc phát 8686, Sim lộc phát 6668, Sim lộc phát 6688, Sim lộc phát 8866, Sim lộc phát 8886, Sim lộc phát 6886, Sim lộc phát 8668
Sim số đẹp Lộc Phát
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01634...76
  Vào lúc: 21:56 14/5/2021

  Trần Chí Thi
  Đặt sim: 01232...71
  Vào lúc: 21:53 14/5/2021

  Phan Minh Nam
  Đặt sim: 08655...92
  Vào lúc: 21:50 14/5/2021

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 01286...80
  Vào lúc: 21:46 14/5/2021

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 01641...21
  Vào lúc: 21:43 14/5/2021

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01626...24
  Vào lúc: 21:40 14/5/2021

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 09887...86
  Vào lúc: 21:37 14/5/2021

  Ngô Phương Thơ
  Đặt sim: 09020...24
  Vào lúc: 21:34 14/5/2021

  Hoàng Ngọc Thy
  Đặt sim: 09142...19
  Vào lúc: 21:32 14/5/2021

  Phan Văn Đăng
  Đặt sim: 01234...23
  Vào lúc: 21:29 14/5/2021

  Phan Cát Nhi
  Đặt sim: 09039...59
  Vào lúc: 21:26 14/5/2021

  Phạm Đức Quyền
  Đặt sim: 01658...35
  Vào lúc: 21:22 14/5/2021

  Lê Văn Sơn
  Đặt sim: 09158...68
  Vào lúc: 21:20 14/5/2021

  Trần Văn Gia
  Đặt sim: 01239...67
  Vào lúc: 21:17 14/5/2021

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 09636...16
  Vào lúc: 21:13 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.