sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 8686 Sim lộc phát 8686 Mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09385486869,000,000
10.800.000
Sim 0938548686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
09341786869,900,000
11.880.000
Sim 0934178686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
09310586869,900,000
11.880.000
Sim 0931058686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093317868612,500,000
15.000.000
Sim 0933178686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093617868613,500,000
16.200.000
Sim 0936178686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093729868614,000,000
16.800.000
Sim 0937298686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090197868615,000,000
18.000.000
Sim 0901978686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090153868616,250,000
19.500.000
Sim 0901538686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093321868618,000,000
21.600.000
Sim 0933218686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090844868619,000,000
22.800.000
Sim 0908448686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093159868620,000,000
24.000.000
Sim 0931598686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090444868622,000,000
26.400.000
Sim 0904448686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093180868625,000,000
30.000.000
Sim 0931808686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093184868625,000,000
30.000.000
Sim 0931848686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093195868625,000,000
30.000.000
Sim 0931958686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090942868625,000,000
30.000.000
Sim 0909428686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093543868625,870,000
31.040.000
Sim 0935438686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093887868626,000,000
31.200.000
Sim 0938878686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090110868629,000,000
34.800.000
Sim 0901108686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090722868629,000,000
34.800.000
Sim 0907228686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090229868630,000,000
36.000.000
Sim 0902298686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090248868630,000,000
36.000.000
Sim 0902488686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090813868635,000,000
42.000.000
Sim 0908138686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093533868636,000,000
43.200.000
Sim 0935338686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090684868638,000,000
45.600.000
Sim 0906848686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090138868640,000,000
48.000.000
Sim 0901388686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
090896868648,240,000
57.890.000
Sim 0908968686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093777868650,000,000
60.000.000
Sim 0937778686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093583868651,000,000
61.200.000
Sim 0935838686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093185868660,000,000
72.000.000
Sim 0931858686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093199868670,000,000
84.000.000
Sim 0931998686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093993868670,000,000
84.000.000
Sim 0939938686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093898868680,000,000
96.000.000
Sim 0938988686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
093856868686,000,000
103.200.000
Sim 0938568686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0935688686104,000,000
124.800.000
Sim 0935688686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0933668686120,000,000
144.000.000
Sim 0933668686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0939668686139,000,000
166.800.000
Sim 0939668686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0909668686186,000,000
223.200.000
Sim 0909668686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0901688686280,000,000
336.000.000
Sim 0901688686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
0938868686800,000,000
960.000.000
Sim 0938868686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08994286864,000,000
4.800.000
Sim 0899428686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08994186864,000,000
4.800.000
Sim 0899418686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08994086864,000,000
4.800.000
Sim 0899408686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08985386864,500,000
5.400.000
Sim 0898538686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08982486865,000,000
6.000.000
Sim 0898248686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08963286865,000,000
6.000.000
Sim 0896328686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08994986865,200,000
6.240.000
Sim 0899498686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08960486865,500,000
6.600.000
Sim 0896048686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08967486865,500,000
6.600.000
Sim 0896748686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08964986866,000,000
7.200.000
Sim 0896498686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08993186866,000,000
7.200.000
Sim 0899318686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08997586866,000,000
7.200.000
Sim 0899758686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08982186866,560,000
7.870.000
Sim 0898218686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08964086866,800,000
8.160.000
Sim 0896408686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08964486866,800,000
8.160.000
Sim 0896448686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08964886866,800,000
8.160.000
Sim 0896488686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08964186866,800,000
8.160.000
Sim 0896418686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08967286867,000,000
8.400.000
Sim 0896728686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08967186867,000,000
8.400.000
Sim 0896718686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08967086867,000,000
8.400.000
Sim 0896708686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08967386867,000,000
8.400.000
Sim 0896738686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08980186867,500,000
9.000.000
Sim 0898018686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
08980286867,800,000
9.360.000
Sim 0898028686 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thục Thơ
  Đặt sim: 09028...14
  Vào lúc: 22:56 13/5/2021

  Phan Chí Long
  Đặt sim: 08835...80
  Vào lúc: 22:52 13/5/2021

  Phan Văn Sang
  Đặt sim: 09131...76
  Vào lúc: 22:50 13/5/2021

  Hoàng Minh Nhật
  Đặt sim: 09162...26
  Vào lúc: 22:47 13/5/2021

  Hoàng Đức Tuấn
  Đặt sim: 01243...95
  Vào lúc: 22:44 13/5/2021

  Nguyễn Thị Hoa
  Đặt sim: 09638...12
  Vào lúc: 22:40 13/5/2021

  Phạm Minh Kiên
  Đặt sim: 08880...66
  Vào lúc: 22:38 13/5/2021

  Nguyễn Thị Mai
  Đặt sim: 01273...53
  Vào lúc: 22:35 13/5/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 09319...18
  Vào lúc: 22:32 13/5/2021

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08922...10
  Vào lúc: 22:28 13/5/2021

  Phan Duy Chiến
  Đặt sim: 08624...73
  Vào lúc: 22:26 13/5/2021

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 09124...29
  Vào lúc: 22:23 13/5/2021

  Phan Văn Long
  Đặt sim: 01626...96
  Vào lúc: 22:20 13/5/2021

  Phan Đức Khánh
  Đặt sim: 01636...79
  Vào lúc: 22:17 13/5/2021

  Trần Duy Khoa
  Đặt sim: 01289...60
  Vào lúc: 22:13 13/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.