sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 9666 Sim tam hoa 666 Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
091870966618,000,000
21.600.000
Sim 0918709666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091107966620,000,000
24.000.000
Sim 0911079666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091528966626,000,000
31.200.000
Sim 0915289666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091857966629,000,000
34.800.000
Sim 0918579666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091556966633,000,000
39.600.000
Sim 0915569666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091759966633,000,000
39.600.000
Sim 0917599666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091890966635,000,000
42.000.000
Sim 0918909666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091287966639,000,000
46.800.000
Sim 0912879666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091391966642,000,000
50.400.000
Sim 0913919666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
091922966659,000,000
70.800.000
Sim 0919229666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
0919919666118,000,000
141.600.000
Sim 0919919666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08270596662,500,000
3.000.000
Sim 0827059666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08275196662,600,000
3.120.000
Sim 0827519666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08280196662,900,000
3.480.000
Sim 0828019666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08280296662,900,000
3.480.000
Sim 0828029666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08280596662,900,000
3.480.000
Sim 0828059666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08280796662,900,000
3.480.000
Sim 0828079666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08530896663,000,000
3.600.000
Sim 0853089666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08137096663,000,000
3.600.000
Sim 0813709666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08377096663,000,000
3.600.000
Sim 0837709666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08395396663,000,000
3.600.000
Sim 0839539666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08387096663,000,000
3.600.000
Sim 0838709666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08357696663,200,000
3.840.000
Sim 0835769666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08597696663,500,000
4.200.000
Sim 0859769666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08575096663,500,000
4.200.000
Sim 0857509666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08578096663,500,000
4.200.000
Sim 0857809666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08272096663,500,000
4.200.000
Sim 0827209666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08278196663,600,000
4.320.000
Sim 0827819666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08125096663,700,000
4.440.000
Sim 0812509666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08373696663,800,000
4.560.000
Sim 0837369666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08270196663,800,000
4.560.000
Sim 0827019666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08170296663,800,000
4.560.000
Sim 0817029666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08570296663,800,000
4.560.000
Sim 0857029666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08170396663,800,000
4.560.000
Sim 0817039666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08570396663,800,000
4.560.000
Sim 0857039666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08170596663,800,000
4.560.000
Sim 0817059666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08171096663,800,000
4.560.000
Sim 0817109666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08571596663,800,000
4.560.000
Sim 0857159666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08172096663,800,000
4.560.000
Sim 0817209666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08372096663,800,000
4.560.000
Sim 0837209666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08273196663,800,000
4.560.000
Sim 0827319666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08273296663,800,000
4.560.000
Sim 0827329666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08173296663,800,000
4.560.000
Sim 0817329666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08573296663,800,000
4.560.000
Sim 0857329666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08275096663,800,000
4.560.000
Sim 0827509666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08175096663,800,000
4.560.000
Sim 0817509666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08575296663,800,000
4.560.000
Sim 0857529666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08176096663,800,000
4.560.000
Sim 0817609666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08267096663,800,000
4.560.000
Sim 0826709666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08237096663,800,000
4.560.000
Sim 0823709666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08227096663,800,000
4.560.000
Sim 0822709666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08187096663,800,000
4.560.000
Sim 0818709666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08167096663,800,000
4.560.000
Sim 0816709666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08157096663,800,000
4.560.000
Sim 0815709666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08127096663,800,000
4.560.000
Sim 0812709666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08397096663,800,000
4.560.000
Sim 0839709666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08137196663,800,000
4.560.000
Sim 0813719666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08537196663,800,000
4.560.000
Sim 0853719666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08137296663,800,000
4.560.000
Sim 0813729666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08537296663,800,000
4.560.000
Sim 0853729666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08137596663,800,000
4.560.000
Sim 0813759666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08278096663,800,000
4.560.000
Sim 0827809666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
08278296663,800,000
4.560.000
Sim 0827829666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 09731...36
  Vào lúc: 22:56 13/5/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01242...76
  Vào lúc: 22:52 13/5/2021

  Trần Trung Long
  Đặt sim: 01239...30
  Vào lúc: 22:49 13/5/2021

  Hoàng Tường Mai
  Đặt sim: 08681...19
  Vào lúc: 22:47 13/5/2021

  Nguyễn Thục Lệ
  Đặt sim: 01637...20
  Vào lúc: 22:43 13/5/2021

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 08898...69
  Vào lúc: 22:40 13/5/2021

  Phạm Ngọc Chi
  Đặt sim: 09762...32
  Vào lúc: 22:38 13/5/2021

  Phạm Đức Tiến
  Đặt sim: 01271...65
  Vào lúc: 22:34 13/5/2021

  Phạm Ngọc Nhi
  Đặt sim: 01288...55
  Vào lúc: 22:32 13/5/2021

  Phan Thị Linh
  Đặt sim: 09167...97
  Vào lúc: 22:29 13/5/2021

  Nguyễn Đức Hải
  Đặt sim: 01283...54
  Vào lúc: 22:25 13/5/2021

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 01654...49
  Vào lúc: 22:23 13/5/2021

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 08877...65
  Vào lúc: 22:19 13/5/2021

  Trần Duy Nam
  Đặt sim: 09762...13
  Vào lúc: 22:17 13/5/2021

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 09175...82
  Vào lúc: 22:13 13/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.