sim đẹp năm sinh

Sim Giá 2 Triệu - Sim gia 2 trieu

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
097731031018,000,000
21.600.000
Sim 0977310310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Taxi
0310 Viettel
Đặt mua
0899808080130,000,000
156.000.000
Sim 0899808080 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Taxi
08080 Mobifone
Đặt mua
09880525201,800,000
2.160.000
Sim 0988052520 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
052520 Viettel
Đặt mua
09617740401,800,000
2.160.000
Sim 0961774040 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
040 Viettel
Đặt mua
09613340401,800,000
2.160.000
Sim 0961334040 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
4040 Viettel
Đặt mua
09612240401,800,000
2.160.000
Sim 0961224040 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
24040 Viettel
Đặt mua
09616640401,800,000
2.160.000
Sim 0961664040 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
664040 Viettel
Đặt mua
09760819701,800,000
2.160.000
Sim 0976081970 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
970 Viettel
Đặt mua
09695986801,800,000
2.160.000
Sim 0969598680 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8680 Viettel
Đặt mua
09851301401,800,000
2.160.000
Sim 0985130140 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30140 Viettel
Đặt mua
09613319601,800,000
2.160.000
Sim 0961331960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
331960 Viettel
Đặt mua
09828238801,800,000
2.160.000
Sim 0982823880 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
880 Viettel
Đặt mua
09352277001,800,000
2.160.000
Sim 0935227700 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
7700 Mobifone
Đặt mua
09346868101,800,000
2.160.000
Sim 0934686810 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86810 Mobifone
Đặt mua
09777155501,800,000
2.160.000
Sim 0977715550 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
715550 Viettel
Đặt mua
09494901101,800,000
2.160.000
Sim 0949490110 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
110 Vinaphone
Đặt mua
09731080001,800,000
2.160.000
Sim 0973108000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09770630001,800,000
2.160.000
Sim 0977063000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63000 Viettel
Đặt mua
09764490001,800,000
2.160.000
Sim 0976449000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
449000 Viettel
Đặt mua
09824270001,800,000
2.160.000
Sim 0982427000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09894366001,800,000
2.160.000
Sim 0989436600 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
6600 Viettel
Đặt mua
09842592601,800,000
2.160.000
Sim 0984259260 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59260 Viettel
Đặt mua
09727009901,800,000
2.160.000
Sim 0972700990 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
700990 Viettel
Đặt mua
09833640001,800,000
2.160.000
Sim 0983364000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
09677778101,800,000
2.160.000
Sim 0967777810 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
7810 Viettel
Đặt mua
09668855301,800,000
2.160.000
Sim 0966885530 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85530 Viettel
Đặt mua
09668855601,800,000
2.160.000
Sim 0966885560 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
885560 Viettel
Đặt mua
09668855701,800,000
2.160.000
Sim 0966885570 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
570 Viettel
Đặt mua
09668855801,800,000
2.160.000
Sim 0966885580 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5580 Viettel
Đặt mua
09367060701,800,000
2.160.000
Sim 0936706070 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06070 Mobifone
Đặt mua
09375520001,800,000
2.160.000
Sim 0937552000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
552000 Mobifone
Đặt mua
09385670701,800,000
2.160.000
Sim 0938567070 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
070 Mobifone
Đặt mua
09383570701,800,000
2.160.000
Sim 0938357070 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
7070 Mobifone
Đặt mua
09687130001,800,000
2.160.000
Sim 0968713000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
13000 Viettel
Đặt mua
09895669101,800,000
2.160.000
Sim 0989566910 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
566910 Viettel
Đặt mua
09658899701,800,000
2.160.000
Sim 0965889970 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
970 Viettel
Đặt mua
09652002301,800,000
2.160.000
Sim 0965200230 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0230 Viettel
Đặt mua
09749820201,800,000
2.160.000
Sim 0974982020 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
82020 Viettel
Đặt mua
09738160601,800,000
2.160.000
Sim 0973816060 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
816060 Viettel
Đặt mua
09846290901,800,000
2.160.000
Sim 0984629090 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
090 Viettel
Đặt mua
09347190901,800,000
2.160.000
Sim 0934719090 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9090 Mobifone
Đặt mua
09019510101,800,000
2.160.000
Sim 0901951010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
51010 Mobifone
Đặt mua
09620633601,800,000
2.160.000
Sim 0962063360 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
063360 Viettel
Đặt mua
09119066901,800,000
2.160.000
Sim 0911906690 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
690 Vinaphone
Đặt mua
09113303501,800,000
2.160.000
Sim 0911330350 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0350 Vinaphone
Đặt mua
09639419801,800,000
2.160.000
Sim 0963941980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Viettel
Đặt mua
09889077701,800,000
2.160.000
Sim 0988907770 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
907770 Viettel
Đặt mua
09379379201,800,000
2.160.000
Sim 0937937920 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
920 Mobifone
Đặt mua
09311112301,800,000
2.160.000
Sim 0931111230 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
1230 Mobifone
Đặt mua
09380400901,800,000
2.160.000
Sim 0938040090 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40090 Mobifone
Đặt mua
09049898801,800,000
2.160.000
Sim 0904989880 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989880 Mobifone
Đặt mua
09099798001,800,000
2.160.000
Sim 0909979800 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
800 Mobifone
Đặt mua
09099663301,800,000
2.160.000
Sim 0909966330 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6330 Mobifone
Đặt mua
09099393801,800,000
2.160.000
Sim 0909939380 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39380 Mobifone
Đặt mua
09090803001,800,000
2.160.000
Sim 0909080300 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
080300 Mobifone
Đặt mua
09320720101,800,000
2.160.000
Sim 0932072010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09013939001,800,000
2.160.000
Sim 0901393900 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3900 Mobifone
Đặt mua
09110403801,800,000
2.160.000
Sim 0911040380 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40380 Vinaphone
Đặt mua
09113005901,800,000
2.160.000
Sim 0911300590 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300590 Vinaphone
Đặt mua
09180411801,800,000
2.160.000
Sim 0918041180 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180 Vinaphone
Đặt mua
09185858001,800,000
2.160.000
Sim 0918585800 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5800 Vinaphone
Đặt mua
09485678501,800,000
2.160.000
Sim 0948567850 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67850 Vinaphone
Đặt mua
09713456601,800,000
2.160.000
Sim 0971345660 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
345660 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Trung Linh
  Đặt sim: 09323...64
  Vào lúc: 21:55 15/6/2021

  Ngô Đức Hưng
  Đặt sim: 01287...80
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Trần Trung Khôi
  Đặt sim: 08894...34
  Vào lúc: 21:49 15/6/2021

  Nguyễn Minh Sang
  Đặt sim: 01259...78
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Lê Minh Lực
  Đặt sim: 01616...54
  Vào lúc: 21:44 15/6/2021

  Nguyễn Duy Vương
  Đặt sim: 09364...91
  Vào lúc: 21:40 15/6/2021

  Hoàng Trung Khôi
  Đặt sim: 01228...54
  Vào lúc: 21:38 15/6/2021

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01222...72
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 09876...49
  Vào lúc: 21:32 15/6/2021

  Trần Thục Thơ
  Đặt sim: 01291...71
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Nguyễn Đức Huy
  Đặt sim: 08838...66
  Vào lúc: 21:25 15/6/2021

  Huỳnh Minh Huy
  Đặt sim: 08978...70
  Vào lúc: 21:22 15/6/2021

  Nguyễn Tường Thảo
  Đặt sim: 01613...14
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Huỳnh Đức Khánh
  Đặt sim: 08988...56
  Vào lúc: 21:16 15/6/2021

  Nguyễn Văn Nhật
  Đặt sim: 09786...57
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.