sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576544350,000
420.000
Sim 0901576544 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6544 Mobifone
Đặt mua
0901576594350,000
420.000
Sim 0901576594 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76594 Mobifone
Đặt mua
0901576554350,000
420.000
Sim 0901576554 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576554 Mobifone
Đặt mua
0901576574350,000
420.000
Sim 0901576574 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
574 Mobifone
Đặt mua
0901576614350,000
420.000
Sim 0901576614 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6614 Mobifone
Đặt mua
0901576604350,000
420.000
Sim 0901576604 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76604 Mobifone
Đặt mua
0901576624350,000
420.000
Sim 0901576624 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576624 Mobifone
Đặt mua
0901576564350,000
420.000
Sim 0901576564 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564 Mobifone
Đặt mua
08332612343,800,000
4.560.000
Sim 0833261234 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tiến Sảnh
1234 Vinaphone
Đặt mua
0918509154350,000
420.000
Sim 0918509154 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09154 Vinaphone
Đặt mua
0918521864350,000
420.000
Sim 0918521864 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
521864 Vinaphone
Đặt mua
0918401824350,000
420.000
Sim 0918401824 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
824 Vinaphone
Đặt mua
0918401854350,000
420.000
Sim 0918401854 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1854 Vinaphone
Đặt mua
0918401864350,000
420.000
Sim 0918401864 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01864 Vinaphone
Đặt mua
0918401894350,000
420.000
Sim 0918401894 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
401894 Vinaphone
Đặt mua
0918421814350,000
420.000
Sim 0918421814 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
814 Vinaphone
Đặt mua
0918501834350,000
420.000
Sim 0918501834 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1834 Vinaphone
Đặt mua
0918521834350,000
420.000
Sim 0918521834 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21834 Vinaphone
Đặt mua
0918531804350,000
420.000
Sim 0918531804 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
531804 Vinaphone
Đặt mua
0918531834350,000
420.000
Sim 0918531834 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
834 Vinaphone
Đặt mua
0913737364350,000
420.000
Sim 0913737364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7364 Vinaphone
Đặt mua
0918448094350,000
420.000
Sim 0918448094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48094 Vinaphone
Đặt mua
0913723454350,000
420.000
Sim 0913723454 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
723454 Vinaphone
Đặt mua
0918509124350,000
420.000
Sim 0918509124 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
124 Vinaphone
Đặt mua
0918509174350,000
420.000
Sim 0918509174 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9174 Vinaphone
Đặt mua
0919536224350,000
420.000
Sim 0919536224 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36224 Vinaphone
Đặt mua
0936073704350,000
420.000
Sim 0936073704 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
073704 Mobifone
Đặt mua
0934551214350,000
420.000
Sim 0934551214 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
214 Mobifone
Đặt mua
0934550904350,000
420.000
Sim 0934550904 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0904 Mobifone
Đặt mua
0902132034350,000
420.000
Sim 0902132034 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32034 Mobifone
Đặt mua
0901633664350,000
420.000
Sim 0901633664 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
633664 Mobifone
Đặt mua
0902009644350,000
420.000
Sim 0902009644 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
644 Mobifone
Đặt mua
0904099844350,000
420.000
Sim 0904099844 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9844 Mobifone
Đặt mua
0906119664350,000
420.000
Sim 0906119664 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19664 Mobifone
Đặt mua
0916300664350,000
420.000
Sim 0916300664 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300664 Vinaphone
Đặt mua
0931688494350,000
420.000
Sim 0931688494 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
494 Mobifone
Đặt mua
0934112044350,000
420.000
Sim 0934112044 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2044 Mobifone
Đặt mua
0934112844350,000
420.000
Sim 0934112844 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12844 Mobifone
Đặt mua
0936661774350,000
420.000
Sim 0936661774 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
661774 Mobifone
Đặt mua
0937588554350,000
420.000
Sim 0937588554 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
554 Mobifone
Đặt mua
0937991554350,000
420.000
Sim 0937991554 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1554 Mobifone
Đặt mua
0973015014350,000
420.000
Sim 0973015014 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15014 Viettel
Đặt mua
0986170244350,000
420.000
Sim 0986170244 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170244 Viettel
Đặt mua
0946007344350,000
420.000
Sim 0946007344 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
344 Vinaphone
Đặt mua
0901338464350,000
420.000
Sim 0901338464 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8464 Mobifone
Đặt mua
0901363414350,000
420.000
Sim 0901363414 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63414 Mobifone
Đặt mua
0901366494350,000
420.000
Sim 0901366494 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
366494 Mobifone
Đặt mua
0901422454350,000
420.000
Sim 0901422454 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
454 Mobifone
Đặt mua
0902577414350,000
420.000
Sim 0902577414 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7414 Mobifone
Đặt mua
0931822454350,000
420.000
Sim 0931822454 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22454 Mobifone
Đặt mua
0932088464350,000
420.000
Sim 0932088464 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
088464 Mobifone
Đặt mua
0934002544350,000
420.000
Sim 0934002544 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
544 Mobifone
Đặt mua
0934557414350,000
420.000
Sim 0934557414 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7414 Mobifone
Đặt mua
0934600424350,000
420.000
Sim 0934600424 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00424 Mobifone
Đặt mua
0936337044350,000
420.000
Sim 0936337044 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
337044 Mobifone
Đặt mua
0938080744350,000
420.000
Sim 0938080744 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
744 Mobifone
Đặt mua
0938511474350,000
420.000
Sim 0938511474 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1474 Mobifone
Đặt mua
0938558344350,000
420.000
Sim 0938558344 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58344 Mobifone
Đặt mua
0938577004350,000
420.000
Sim 0938577004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
577004 Mobifone
Đặt mua
0938655224350,000
420.000
Sim 0938655224 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
224 Mobifone
Đặt mua
0938661544350,000
420.000
Sim 0938661544 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1544 Mobifone
Đặt mua
0938688454350,000
420.000
Sim 0938688454 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88454 Mobifone
Đặt mua
0938699414350,000
420.000
Sim 0938699414 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
699414 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01634...76
  Vào lúc: 21:56 14/5/2021

  Trần Chí Thi
  Đặt sim: 01232...71
  Vào lúc: 21:53 14/5/2021

  Phan Minh Nam
  Đặt sim: 08655...92
  Vào lúc: 21:50 14/5/2021

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 01286...80
  Vào lúc: 21:46 14/5/2021

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 01641...21
  Vào lúc: 21:43 14/5/2021

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01626...24
  Vào lúc: 21:40 14/5/2021

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 09887...86
  Vào lúc: 21:37 14/5/2021

  Ngô Phương Thơ
  Đặt sim: 09020...24
  Vào lúc: 21:34 14/5/2021

  Hoàng Ngọc Thy
  Đặt sim: 09142...19
  Vào lúc: 21:32 14/5/2021

  Phan Văn Đăng
  Đặt sim: 01234...23
  Vào lúc: 21:29 14/5/2021

  Phan Cát Nhi
  Đặt sim: 09039...59
  Vào lúc: 21:26 14/5/2021

  Phạm Đức Quyền
  Đặt sim: 01658...35
  Vào lúc: 21:22 14/5/2021

  Lê Văn Sơn
  Đặt sim: 09158...68
  Vào lúc: 21:20 14/5/2021

  Trần Văn Gia
  Đặt sim: 01239...67
  Vào lúc: 21:17 14/5/2021

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 09636...16
  Vào lúc: 21:13 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.