sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Tam Hoa - Sim mobifone tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09023845555,000,000
6.000.000
Sim 0902384555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Mobifone
Đặt mua
09363975555,000,000
6.000.000
Sim 0936397555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97555 Mobifone
Đặt mua
09315375555,000,000
6.000.000
Sim 0931537555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
537555 Mobifone
Đặt mua
09328415555,000,000
6.000.000
Sim 0932841555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09344315555,000,000
6.000.000
Sim 0934431555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Mobifone
Đặt mua
09328405555,000,000
6.000.000
Sim 0932840555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40555 Mobifone
Đặt mua
09329435555,000,000
6.000.000
Sim 0932943555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
943555 Mobifone
Đặt mua
09073405555,000,000
6.000.000
Sim 0907340555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09328945555,000,000
6.000.000
Sim 0932894555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Mobifone
Đặt mua
09397435555,000,000
6.000.000
Sim 0939743555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43555 Mobifone
Đặt mua
09067045555,000,000
6.000.000
Sim 0906704555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
704555 Mobifone
Đặt mua
09332645555,000,000
6.000.000
Sim 0933264555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09334205555,000,000
6.000.000
Sim 0933420555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Mobifone
Đặt mua
09375405555,000,000
6.000.000
Sim 0937540555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40555 Mobifone
Đặt mua
09027815555,000,000
6.000.000
Sim 0902781555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
781555 Mobifone
Đặt mua
09320945555,000,000
6.000.000
Sim 0932094555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09324625555,100,000
6.120.000
Sim 0932462555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Mobifone
Đặt mua
09397485555,130,000
6.160.000
Sim 0939748555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48555 Mobifone
Đặt mua
09373605555,250,000
6.300.000
Sim 0937360555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
360555 Mobifone
Đặt mua
09084535555,500,000
6.600.000
Sim 0908453555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09317095555,500,000
6.600.000
Sim 0931709555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9555 Mobifone
Đặt mua
09317085555,500,000
6.600.000
Sim 0931708555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
08555 Mobifone
Đặt mua
09317065555,500,000
6.600.000
Sim 0931706555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
706555 Mobifone
Đặt mua
09317325555,500,000
6.600.000
Sim 0931732555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09317315555,500,000
6.600.000
Sim 0931731555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Mobifone
Đặt mua
09317295555,500,000
6.600.000
Sim 0931729555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29555 Mobifone
Đặt mua
09317285555,500,000
6.600.000
Sim 0931728555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
728555 Mobifone
Đặt mua
09317625555,500,000
6.600.000
Sim 0931762555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09317635555,500,000
6.600.000
Sim 0931763555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Mobifone
Đặt mua
09317015555,500,000
6.600.000
Sim 0931701555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01555 Mobifone
Đặt mua
09317025555,500,000
6.600.000
Sim 0931702555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
702555 Mobifone
Đặt mua
09317615555,500,000
6.600.000
Sim 0931761555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09063275555,500,000
6.600.000
Sim 0906327555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Mobifone
Đặt mua
09087025555,500,000
6.600.000
Sim 0908702555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02555 Mobifone
Đặt mua
09376095555,500,000
6.600.000
Sim 0937609555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
609555 Mobifone
Đặt mua
09337825555,500,000
6.600.000
Sim 0933782555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09375845555,500,000
6.600.000
Sim 0937584555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Mobifone
Đặt mua
09338495555,500,000
6.600.000
Sim 0933849555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49555 Mobifone
Đặt mua
09310965555,500,000
6.600.000
Sim 0931096555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
096555 Mobifone
Đặt mua
09378135555,500,000
6.600.000
Sim 0937813555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09310165555,550,000
6.660.000
Sim 0931016555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09324595555,600,000
6.720.000
Sim 0932459555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59555 Mobifone
Đặt mua
09324535555,600,000
6.720.000
Sim 0932453555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
453555 Mobifone
Đặt mua
09324515555,600,000
6.720.000
Sim 0932451555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09312095555,600,000
6.720.000
Sim 0931209555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9555 Mobifone
Đặt mua
09329735555,800,000
6.960.000
Sim 0932973555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73555 Mobifone
Đặt mua
09336245555,800,000
6.960.000
Sim 0933624555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
624555 Mobifone
Đặt mua
09370145555,880,000
7.060.000
Sim 0937014555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09379725555,900,000
7.080.000
Sim 0937972555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Mobifone
Đặt mua
09389575555,900,000
7.080.000
Sim 0938957555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
57555 Mobifone
Đặt mua
09329675556,000,000
7.200.000
Sim 0932967555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
967555 Mobifone
Đặt mua
09334215556,000,000
7.200.000
Sim 0933421555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09376905556,000,000
7.200.000
Sim 0937690555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Mobifone
Đặt mua
09378725556,000,000
7.200.000
Sim 0937872555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72555 Mobifone
Đặt mua
09041425556,000,000
7.200.000
Sim 0904142555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
142555 Mobifone
Đặt mua
09018575556,000,000
7.200.000
Sim 0901857555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09076315556,000,000
7.200.000
Sim 0907631555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Mobifone
Đặt mua
09396945556,000,000
7.200.000
Sim 0939694555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
94555 Mobifone
Đặt mua
09077625556,000,000
7.200.000
Sim 0907762555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
762555 Mobifone
Đặt mua
09038945556,000,000
7.200.000
Sim 0903894555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Mobifone
Đặt mua
09036425556,000,000
7.200.000
Sim 0903642555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Mobifone
Đặt mua
09317565556,000,000
7.200.000
Sim 0931756555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
56555 Mobifone
Đặt mua
09029435556,000,000
7.200.000
Sim 0902943555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
943555 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 01243...80
  Vào lúc: 22:55 14/5/2021

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 09815...79
  Vào lúc: 22:52 14/5/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 09666...71
  Vào lúc: 22:50 14/5/2021

  Phan Minh Quang
  Đặt sim: 09143...56
  Vào lúc: 22:47 14/5/2021

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 09813...66
  Vào lúc: 22:44 14/5/2021

  Huỳnh Minh Đăng
  Đặt sim: 01637...47
  Vào lúc: 22:40 14/5/2021

  Ngô Trung Lâm
  Đặt sim: 09795...35
  Vào lúc: 22:37 14/5/2021

  Phan Minh Linh
  Đặt sim: 08811...52
  Vào lúc: 22:35 14/5/2021

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 01284...49
  Vào lúc: 22:32 14/5/2021

  Phạm Duy Khôi
  Đặt sim: 01275...26
  Vào lúc: 22:28 14/5/2021

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 01234...52
  Vào lúc: 22:26 14/5/2021

  Ngô Chí Anh
  Đặt sim: 01265...19
  Vào lúc: 22:22 14/5/2021

  Nguyễn Minh Vinh
  Đặt sim: 01690...46
  Vào lúc: 22:19 14/5/2021

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 09176...74
  Vào lúc: 22:16 14/5/2021

  Lê Chí Lực
  Đặt sim: 09670...78
  Vào lúc: 22:13 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.