sim đẹp năm sinh

Sim Năm Sinh Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09374019961,300,000
1.560.000
Sim 0937401996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09473019961,300,000
1.560.000
Sim 0947301996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Vinaphone
Đặt mua
09162419961,500,000
1.800.000
Sim 0916241996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241996 Vinaphone
Đặt mua
09455019961,500,000
1.800.000
Sim 0945501996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09087219961,700,000
2.040.000
Sim 0908721996 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09337019961,800,000
2.160.000
Sim 0933701996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Mobifone
Đặt mua
09493519961,800,000
2.160.000
Sim 0949351996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351996 Vinaphone
Đặt mua
09445919961,800,000
2.160.000
Sim 0944591996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09486719961,800,000
2.160.000
Sim 0948671996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09492519961,800,000
2.160.000
Sim 0949251996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Vinaphone
Đặt mua
09467119961,800,000
2.160.000
Sim 0946711996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711996 Vinaphone
Đặt mua
09453719961,800,000
2.160.000
Sim 0945371996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09443719961,800,000
2.160.000
Sim 0944371996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09473919961,800,000
2.160.000
Sim 0947391996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91996 Vinaphone
Đặt mua
09479519961,800,000
2.160.000
Sim 0947951996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951996 Vinaphone
Đặt mua
09492019961,800,000
2.160.000
Sim 0949201996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09074619961,900,000
2.280.000
Sim 0907461996 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09074919961,900,000
2.280.000
Sim 0907491996 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91996 Mobifone
Đặt mua
09496719961,900,000
2.280.000
Sim 0949671996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671996 Vinaphone
Đặt mua
09147319961,950,000
2.340.000
Sim 0914731996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09147519961,950,000
2.340.000
Sim 0914751996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09149519961,950,000
2.340.000
Sim 0914951996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51996 Vinaphone
Đặt mua
09154019961,950,000
2.340.000
Sim 0915401996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401996 Vinaphone
Đặt mua
09156419961,950,000
2.340.000
Sim 0915641996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09449419962,000,000
2.400.000
Sim 0944941996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09348019962,000,000
2.400.000
Sim 0934801996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Mobifone
Đặt mua
09443019962,000,000
2.400.000
Sim 0944301996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301996 Vinaphone
Đặt mua
09472419962,000,000
2.400.000
Sim 0947241996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09387319962,000,000
2.400.000
Sim 0938731996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09385319962,000,000
2.400.000
Sim 0938531996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31996 Mobifone
Đặt mua
09379319962,000,000
2.400.000
Sim 0937931996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931996 Mobifone
Đặt mua
09381419962,000,000
2.400.000
Sim 0938141996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Mobifone
Đặt mua
09347219962,000,000
2.400.000
Sim 0934721996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09347419962,000,000
2.400.000
Sim 0934741996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41996 Mobifone
Đặt mua
09075419962,000,000
2.400.000
Sim 0907541996 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541996 Mobifone
Đặt mua
09378019962,000,000
2.400.000
Sim 0937801996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Mobifone
Đặt mua
09374519962,000,000
2.400.000
Sim 0937451996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09480419962,000,000
2.400.000
Sim 0948041996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41996 Vinaphone
Đặt mua
09496319962,050,000
2.460.000
Sim 0949631996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631996 Vinaphone
Đặt mua
09174619962,100,000
2.520.000
Sim 0917461996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09335019962,100,000
2.520.000
Sim 0933501996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09348719962,200,000
2.640.000
Sim 0934871996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71996 Mobifone
Đặt mua
09324019962,200,000
2.640.000
Sim 0932401996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401996 Mobifone
Đặt mua
09352419962,200,000
2.640.000
Sim 0935241996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Mobifone
Đặt mua
09174919962,200,000
2.640.000
Sim 0917491996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09495419962,200,000
2.640.000
Sim 0949541996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41996 Vinaphone
Đặt mua
09144719962,200,000
2.640.000
Sim 0914471996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471996 Vinaphone
Đặt mua
09085719962,200,000
2.640.000
Sim 0908571996 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Mobifone
Đặt mua
09374919962,200,000
2.640.000
Sim 0937491996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09312019962,300,000
2.760.000
Sim 0931201996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Mobifone
Đặt mua
09134419962,300,000
2.760.000
Sim 0913441996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441996 Vinaphone
Đặt mua
09146219962,350,000
2.820.000
Sim 0914621996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09483519962,400,000
2.880.000
Sim 0948351996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09334219962,400,000
2.880.000
Sim 0933421996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21996 Mobifone
Đặt mua
09375919962,400,000
2.880.000
Sim 0937591996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591996 Mobifone
Đặt mua
09184619962,400,000
2.880.000
Sim 0918461996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09385219962,500,000
3.000.000
Sim 0938521996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Mobifone
Đặt mua
09124019962,500,000
3.000.000
Sim 0912401996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Vinaphone
Đặt mua
09166419962,500,000
3.000.000
Sim 0916641996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641996 Vinaphone
Đặt mua
09163419962,500,000
3.000.000
Sim 0916341996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
996 Vinaphone
Đặt mua
09146119962,500,000
3.000.000
Sim 0914611996 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09453019962,500,000
3.000.000
Sim 0945301996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01996 Vinaphone
Đặt mua
09497419962,500,000
3.000.000
Sim 0949741996 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741996 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Duy Thái
  Đặt sim: 08885...35
  Vào lúc: 21:55 14/5/2021

  Nguyễn Đức Kiên
  Đặt sim: 08669...52
  Vào lúc: 21:52 14/5/2021

  Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 09089...40
  Vào lúc: 21:49 14/5/2021

  Phạm Chí Gia
  Đặt sim: 09874...89
  Vào lúc: 21:46 14/5/2021

  Hoàng Minh Gia
  Đặt sim: 09636...16
  Vào lúc: 21:44 14/5/2021

  Nguyễn Đức Vinh
  Đặt sim: 08817...73
  Vào lúc: 21:40 14/5/2021

  Nguyễn Duy Nhật
  Đặt sim: 01253...98
  Vào lúc: 21:38 14/5/2021

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 01678...20
  Vào lúc: 21:34 14/5/2021

  Ngô Trung Anh
  Đặt sim: 08675...82
  Vào lúc: 21:31 14/5/2021

  Trần Thị Thi
  Đặt sim: 09088...35
  Vào lúc: 21:28 14/5/2021

  Phan Thị Khanh
  Đặt sim: 09891...22
  Vào lúc: 21:25 14/5/2021

  Trần Minh Vinh
  Đặt sim: 01616...20
  Vào lúc: 21:22 14/5/2021

  Lê Đức Nhân
  Đặt sim: 09871...22
  Vào lúc: 21:19 14/5/2021

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 08629...74
  Vào lúc: 21:17 14/5/2021

  Huỳnh Minh Hảo
  Đặt sim: 01632...24
  Vào lúc: 21:13 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.