sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Đầu Số 08 Lộc Phát Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0843406668800,000
960.000
Sim 0843406668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08135466681,200,000
1.440.000
Sim 0813546668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46668 Vinaphone
Đặt mua
08531066681,400,000
1.680.000
Sim 0853106668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
106668 Vinaphone
Đặt mua
08531466681,400,000
1.680.000
Sim 0853146668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08430966681,600,000
1.920.000
Sim 0843096668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08432466681,600,000
1.920.000
Sim 0843246668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46668 Vinaphone
Đặt mua
08431066681,750,000
2.100.000
Sim 0843106668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
106668 Vinaphone
Đặt mua
08535166681,800,000
2.160.000
Sim 0853516668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08134966681,950,000
2.340.000
Sim 0813496668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08435266682,000,000
2.400.000
Sim 0843526668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
26668 Vinaphone
Đặt mua
08232066682,000,000
2.400.000
Sim 0823206668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
206668 Vinaphone
Đặt mua
08435486682,000,000
2.400.000
Sim 0843548668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08534466682,000,000
2.400.000
Sim 0853446668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08338466682,200,000
2.640.000
Sim 0833846668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46668 Vinaphone
Đặt mua
08432566682,200,000
2.640.000
Sim 0843256668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
256668 Vinaphone
Đặt mua
08431266682,300,000
2.760.000
Sim 0843126668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08130166682,400,000
2.880.000
Sim 0813016668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08331466682,500,000
3.000.000
Sim 0833146668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46668 Vinaphone
Đặt mua
08435466682,500,000
3.000.000
Sim 0843546668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
546668 Vinaphone
Đặt mua
08434466682,500,000
3.000.000
Sim 0843446668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08435066682,500,000
3.000.000
Sim 0843506668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08530066682,500,000
3.000.000
Sim 0853006668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06668 Vinaphone
Đặt mua
08433166682,500,000
3.000.000
Sim 0843316668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
316668 Vinaphone
Đặt mua
08430386682,500,000
3.000.000
Sim 0843038668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08230966682,600,000
3.120.000
Sim 0823096668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08334066682,800,000
3.360.000
Sim 0833406668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06668 Vinaphone
Đặt mua
08534066682,800,000
3.360.000
Sim 0853406668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
406668 Vinaphone
Đặt mua
08435866682,900,000
3.480.000
Sim 0843586668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08334166683,000,000
3.600.000
Sim 0833416668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08536486683,000,000
3.600.000
Sim 0853648668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
48668 Vinaphone
Đặt mua
08230166683,000,000
3.600.000
Sim 0823016668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
016668 Vinaphone
Đặt mua
08430686683,000,000
3.600.000
Sim 0843068668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08433086683,000,000
3.600.000
Sim 0843308668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8668 Vinaphone
Đặt mua
08339066683,000,000
3.600.000
Sim 0833906668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06668 Vinaphone
Đặt mua
08430166883,200,000
3.840.000
Sim 0843016688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
016688 Vinaphone
Đặt mua
08430266883,200,000
3.840.000
Sim 0843026688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
08430566883,200,000
3.840.000
Sim 0843056688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
08430966883,200,000
3.840.000
Sim 0843096688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
96688 Vinaphone
Đặt mua
08434066883,200,000
3.840.000
Sim 0843406688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
406688 Vinaphone
Đặt mua
08134166883,200,000
3.840.000
Sim 0813416688 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
08534166883,200,000
3.840.000
Sim 0853416688 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
08134266883,200,000
3.840.000
Sim 0813426688 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
26688 Vinaphone
Đặt mua
08234266883,200,000
3.840.000
Sim 0823426688 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
426688 Vinaphone
Đặt mua
08134886683,200,000
3.840.000
Sim 0813488668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08434966883,200,000
3.840.000
Sim 0843496688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
08335466883,200,000
3.840.000
Sim 0833546688 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46688 Vinaphone
Đặt mua
08438166883,200,000
3.840.000
Sim 0843816688 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
816688 Vinaphone
Đặt mua
08339466883,200,000
3.840.000
Sim 0833946688 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
08532466683,200,000
3.840.000
Sim 0853246668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08538066683,300,000
3.960.000
Sim 0853806668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06668 Vinaphone
Đặt mua
08535466883,400,000
4.080.000
Sim 0853546688 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
546688 Vinaphone
Đặt mua
08334886683,400,000
4.080.000
Sim 0833488668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08538166683,500,000
4.200.000
Sim 0853816668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08235166683,500,000
4.200.000
Sim 0823516668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
16668 Vinaphone
Đặt mua
08433466683,500,000
4.200.000
Sim 0843346668 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
346668 Vinaphone
Đặt mua
08235966683,500,000
4.200.000
Sim 0823596668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08331066683,500,000
4.200.000
Sim 0833106668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08530486683,500,000
4.200.000
Sim 0853048668 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
48668 Vinaphone
Đặt mua
08234466683,650,000
4.380.000
Sim 0823446668 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
446668 Vinaphone
Đặt mua
08331566683,700,000
4.440.000
Sim 0833156668 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
08135966683,900,000
4.680.000
Sim 0813596668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
08538266883,900,000
4.680.000
Sim 0853826688 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
26688 Vinaphone
Đặt mua
08132966683,900,000
4.680.000
Sim 0813296668 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
296668 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim lộc phát là sim có 4 số cuối chỉ chưa số 6 và số 8. Các sim lộc phát phổ biến như là : Sim lộc phát 6868, Sim lộc phát 8686, Sim lộc phát 6668, Sim lộc phát 6688, Sim lộc phát 8866, Sim lộc phát 8886, Sim lộc phát 6886, Sim lộc phát 8668
Sim số đẹp Lộc Phát
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Long
  Đặt sim: 09061...18
  Vào lúc: 22:55 14/5/2021

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 01640...44
  Vào lúc: 22:53 14/5/2021

  Nguyễn Văn Quân
  Đặt sim: 01614...81
  Vào lúc: 22:50 14/5/2021

  Nguyễn Ngọc Nguyệt
  Đặt sim: 08628...28
  Vào lúc: 22:47 14/5/2021

  Trần Minh Việt
  Đặt sim: 01233...62
  Vào lúc: 22:43 14/5/2021

  Lê Văn Khương
  Đặt sim: 09396...75
  Vào lúc: 22:41 14/5/2021

  Phạm Trung Anh
  Đặt sim: 09613...52
  Vào lúc: 22:38 14/5/2021

  Nguyễn Đức Thái
  Đặt sim: 01212...58
  Vào lúc: 22:35 14/5/2021

  Huỳnh Tường Hồng
  Đặt sim: 09897...61
  Vào lúc: 22:32 14/5/2021

  Trần Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01663...43
  Vào lúc: 22:28 14/5/2021

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01636...41
  Vào lúc: 22:25 14/5/2021

  Trần Trung Tùng
  Đặt sim: 01622...53
  Vào lúc: 22:23 14/5/2021

  Trần Cát Thy
  Đặt sim: 01636...81
  Vào lúc: 22:20 14/5/2021

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 01274...87
  Vào lúc: 22:17 14/5/2021

  Ngô Minh Nhật
  Đặt sim: 01269...83
  Vào lúc: 22:14 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.