sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Không lỗi dính 7 - Sim tra sau khong loi dinh 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0963082498200,000
240.000
Sim 0963082498 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2498 Viettel
Đặt mua
0903298538200,000
240.000
Sim 0903298538 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98538 Mobifone
Đặt mua
0903342048200,000
240.000
Sim 0903342048 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
342048 Mobifone
Đặt mua
0903253418200,000
240.000
Sim 0903253418 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
418 Mobifone
Đặt mua
0933231498200,000
240.000
Sim 0933231498 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1498 Mobifone
Đặt mua
0903484098200,000
240.000
Sim 0903484098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84098 Mobifone
Đặt mua
0913606518200,000
240.000
Sim 0913606518 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
606518 Vinaphone
Đặt mua
0913408528200,000
240.000
Sim 0913408528 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
528 Vinaphone
Đặt mua
0903228608200,000
240.000
Sim 0903228608 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8608 Mobifone
Đặt mua
0943969958240,000
290.000
Sim 0943969958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69958 Vinaphone
Đặt mua
0943894068240,000
290.000
Sim 0943894068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894068 Vinaphone
Đặt mua
0983542918240,000
290.000
Sim 0983542918 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918 Viettel
Đặt mua
0963382098240,000
290.000
Sim 0963382098 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2098 Viettel
Đặt mua
0913938498240,000
290.000
Sim 0913938498 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38498 Vinaphone
Đặt mua
0913934618240,000
290.000
Sim 0913934618 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
934618 Vinaphone
Đặt mua
0943903068240,000
290.000
Sim 0943903068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
068 Vinaphone
Đặt mua
0943816468240,000
290.000
Sim 0943816468 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6468 Vinaphone
Đặt mua
0943815468240,000
290.000
Sim 0943815468 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15468 Vinaphone
Đặt mua
0943814068240,000
290.000
Sim 0943814068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
814068 Vinaphone
Đặt mua
0943694068240,000
290.000
Sim 0943694068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
068 Vinaphone
Đặt mua
0943654068240,000
290.000
Sim 0943654068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4068 Vinaphone
Đặt mua
0943604068240,000
290.000
Sim 0943604068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04068 Vinaphone
Đặt mua
0943590468240,000
290.000
Sim 0943590468 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
590468 Vinaphone
Đặt mua
0943534068240,000
290.000
Sim 0943534068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
068 Vinaphone
Đặt mua
0943532068240,000
290.000
Sim 0943532068 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2068 Vinaphone
Đặt mua
0943340468240,000
290.000
Sim 0943340468 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40468 Vinaphone
Đặt mua
0943285468240,000
290.000
Sim 0943285468 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
285468 Vinaphone
Đặt mua
0913814508240,000
290.000
Sim 0913814508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508 Vinaphone
Đặt mua
0913642508240,000
290.000
Sim 0913642508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2508 Vinaphone
Đặt mua
0913639548240,000
290.000
Sim 0913639548 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39548 Vinaphone
Đặt mua
0913590648240,000
290.000
Sim 0913590648 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
590648 Vinaphone
Đặt mua
0913546498240,000
290.000
Sim 0913546498 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
498 Vinaphone
Đặt mua
0913440698240,000
290.000
Sim 0913440698 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0698 Vinaphone
Đặt mua
0913162248240,000
290.000
Sim 0913162248 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62248 Vinaphone
Đặt mua
0913049398240,000
290.000
Sim 0913049398 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
049398 Vinaphone
Đặt mua
0933569158240,000
290.000
Sim 0933569158 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
158 Mobifone
Đặt mua
0933314528240,000
290.000
Sim 0933314528 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4528 Mobifone
Đặt mua
0903236308240,000
290.000
Sim 0903236308 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36308 Mobifone
Đặt mua
0903424308240,000
290.000
Sim 0903424308 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
424308 Mobifone
Đặt mua
0903900648240,000
290.000
Sim 0903900648 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
648 Mobifone
Đặt mua
0903609348240,000
290.000
Sim 0903609348 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9348 Mobifone
Đặt mua
0903098948240,000
290.000
Sim 0903098948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98948 Mobifone
Đặt mua
0903606958240,000
290.000
Sim 0903606958 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
606958 Mobifone
Đặt mua
0903684418240,000
290.000
Sim 0903684418 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
418 Mobifone
Đặt mua
0903936548240,000
290.000
Sim 0903936548 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6548 Mobifone
Đặt mua
0903351408240,000
290.000
Sim 0903351408 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51408 Mobifone
Đặt mua
0963054498250,000
300.000
Sim 0963054498 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
054498 Viettel
Đặt mua
0983081498250,000
300.000
Sim 0983081498 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
498 Viettel
Đặt mua
0943153858250,000
300.000
Sim 0943153858 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3858 Vinaphone
Đặt mua
0963809348250,000
300.000
Sim 0963809348 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09348 Viettel
Đặt mua
0963309048250,000
300.000
Sim 0963309048 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
309048 Viettel
Đặt mua
0963843418250,000
300.000
Sim 0963843418 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
418 Viettel
Đặt mua
0983698548270,000
320.000
Sim 0983698548 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8548 Viettel
Đặt mua
0903164608270,000
320.000
Sim 0903164608 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64608 Mobifone
Đặt mua
0943299508280,000
340.000
Sim 0943299508 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299508 Vinaphone
Đặt mua
0963290028280,000
340.000
Sim 0963290028 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
028 Viettel
Đặt mua
0963481548280,000
340.000
Sim 0963481548 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1548 Viettel
Đặt mua
0963951448280,000
340.000
Sim 0963951448 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51448 Viettel
Đặt mua
0963942118280,000
340.000
Sim 0963942118 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
942118 Viettel
Đặt mua
0913985018280,000
340.000
Sim 0913985018 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Vinaphone
Đặt mua
0983451848280,000
340.000
Sim 0983451848 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1848 Viettel
Đặt mua
0983136438280,000
340.000
Sim 0983136438 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36438 Viettel
Đặt mua
0983820458280,000
340.000
Sim 0983820458 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
820458 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Bảo
  Đặt sim: 01245...13
  Vào lúc: 22:56 14/6/2021

  Ngô Văn Linh
  Đặt sim: 01612...22
  Vào lúc: 22:53 14/6/2021

  Trần Đức Quỳnh
  Đặt sim: 01679...90
  Vào lúc: 22:49 14/6/2021

  Ngô Đức Lộc
  Đặt sim: 01694...98
  Vào lúc: 22:46 14/6/2021

  Trần Minh Tùng
  Đặt sim: 08934...51
  Vào lúc: 22:44 14/6/2021

  Trần Kim Hạ
  Đặt sim: 01274...42
  Vào lúc: 22:41 14/6/2021

  Nguyễn Chí Cương
  Đặt sim: 08998...63
  Vào lúc: 22:38 14/6/2021

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09315...15
  Vào lúc: 22:35 14/6/2021

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 08691...20
  Vào lúc: 22:31 14/6/2021

  Phạm Minh Anh
  Đặt sim: 09072...54
  Vào lúc: 22:29 14/6/2021

  Nguyễn Nhã Hương
  Đặt sim: 08987...68
  Vào lúc: 22:25 14/6/2021

  Ngô Chí Khoa
  Đặt sim: 01654...37
  Vào lúc: 22:23 14/6/2021

  Trần Thị Chi
  Đặt sim: 01291...97
  Vào lúc: 22:19 14/6/2021

  Phạm Chí Bách
  Đặt sim: 09716...64
  Vào lúc: 22:17 14/6/2021

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 01220...51
  Vào lúc: 22:13 14/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.