sim đẹp năm sinh

Sim Tứ Quý Không lỗi dính 4 - Sim tu quy khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
089988222263,000,000
75.600.000
Sim 0899882222 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Mobifone
Đặt mua
088833222280,000,000
96.000.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
32222 Vinaphone
Đặt mua
091703222244,650,000
53.580.000
Sim 0917032222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
032222 Vinaphone
Đặt mua
091167222250,350,000
60.420.000
Sim 0911672222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Vinaphone
Đặt mua
093587222252,250,000
62.700.000
Sim 0935872222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Mobifone
Đặt mua
093809222252,250,000
62.700.000
Sim 0938092222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
92222 Mobifone
Đặt mua
093750222253,440,000
64.130.000
Sim 0937502222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
502222 Mobifone
Đặt mua
097367222256,050,000
67.260.000
Sim 0973672222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
096217222256,050,000
67.260.000
Sim 0962172222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
093130222257,000,000
68.400.000
Sim 0931302222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
02222 Mobifone
Đặt mua
093180222257,000,000
68.400.000
Sim 0931802222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
802222 Mobifone
Đặt mua
093860222257,000,000
68.400.000
Sim 0938602222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
096170222259,850,000
71.820.000
Sim 0961702222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
096827222261,270,000
73.520.000
Sim 0968272222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
72222 Viettel
Đặt mua
097165222261,750,000
74.100.000
Sim 0971652222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
652222 Viettel
Đặt mua
096297222262,700,000
75.240.000
Sim 0962972222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
096106222262,700,000
75.240.000
Sim 0961062222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
090871222265,550,000
78.660.000
Sim 0908712222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
12222 Mobifone
Đặt mua
098206222266,500,000
79.800.000
Sim 0982062222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
062222 Viettel
Đặt mua
098350222266,500,000
79.800.000
Sim 0983502222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
093183222266,500,000
79.800.000
Sim 0931832222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Mobifone
Đặt mua
093185222266,500,000
79.800.000
Sim 0931852222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
52222 Mobifone
Đặt mua
093187222266,500,000
79.800.000
Sim 0931872222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
872222 Mobifone
Đặt mua
090685222266,500,000
79.800.000
Sim 0906852222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
097135222266,500,000
79.800.000
Sim 0971352222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
093556222266,500,000
79.800.000
Sim 0935562222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
62222 Mobifone
Đặt mua
096551222267,450,000
80.940.000
Sim 0965512222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
512222 Viettel
Đặt mua
096971222268,400,000
82.080.000
Sim 0969712222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
090687222268,400,000
82.080.000
Sim 0906872222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Mobifone
Đặt mua
096805222268,400,000
82.080.000
Sim 0968052222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
52222 Viettel
Đặt mua
097263222268,400,000
82.080.000
Sim 0972632222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
632222 Viettel
Đặt mua
096908222268,400,000
82.080.000
Sim 0969082222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
097638222269,350,000
83.220.000
Sim 0976382222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
098159222269,350,000
83.220.000
Sim 0981592222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
92222 Viettel
Đặt mua
090180222271,250,000
85.500.000
Sim 0901802222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
802222 Mobifone
Đặt mua
090870222271,250,000
85.500.000
Sim 0908702222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
096759222271,250,000
85.500.000
Sim 0967592222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
093201222271,250,000
85.500.000
Sim 0932012222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
12222 Mobifone
Đặt mua
097673222271,250,000
85.500.000
Sim 0976732222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
732222 Viettel
Đặt mua
097619222271,250,000
85.500.000
Sim 0976192222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
098667222272,200,000
86.640.000
Sim 0986672222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
090135222274,100,000
88.920.000
Sim 0901352222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
52222 Mobifone
Đặt mua
091185222275,050,000
90.060.000
Sim 0911852222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
852222 Vinaphone
Đặt mua
091360222275,050,000
90.060.000
Sim 0913602222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Vinaphone
Đặt mua
097719222275,050,000
90.060.000
Sim 0977192222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
098160222276,000,000
91.200.000
Sim 0981602222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
02222 Viettel
Đặt mua
090510222276,000,000
91.200.000
Sim 0905102222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
102222 Mobifone
Đặt mua
097971222276,000,000
91.200.000
Sim 0979712222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
097158222276,000,000
91.200.000
Sim 0971582222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
097907222276,000,000
91.200.000
Sim 0979072222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
72222 Viettel
Đặt mua
093963222278,850,000
94.620.000
Sim 0939632222 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
632222 Mobifone
Đặt mua
090296222278,850,000
94.620.000
Sim 0902962222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
097376222280,750,000
96.900.000
Sim 0973762222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Viettel
Đặt mua
090183222280,750,000
96.900.000
Sim 0901832222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
32222 Mobifone
Đặt mua
090185222280,750,000
96.900.000
Sim 0901852222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
852222 Mobifone
Đặt mua
090187222280,750,000
96.900.000
Sim 0901872222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
090263222280,750,000
96.900.000
Sim 0902632222 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Mobifone
Đặt mua
097129222281,700,000
98.040.000
Sim 0971292222 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
92222 Viettel
Đặt mua
096763222283,120,000
99.740.000
Sim 0967632222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
632222 Viettel
Đặt mua
096659222283,600,000
100.320.000
Sim 0966592222 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Viettel
Đặt mua
091367222283,600,000
100.320.000
Sim 0913672222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
091716222283,600,000
100.320.000
Sim 0917162222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
62222 Vinaphone
Đặt mua
098987222284,550,000
101.460.000
Sim 0989872222 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
872222 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim tứ quý là sim có đuôi 4 số giống nhau. Dòng sim tứ quý thuộc dòng sim VIP trong thế giới sim.Sim tứ quý 8888, Sim tứ quý 9999 luôn làm chủ nhân hãnh diện và là dòng sim có giá cao nhất trong số tứ quý.Sim tứ quý 0000, tứ quý 1111, tứ quý 2222, tứ quý 3333, tứ quý 4444, tứ quý 5555, tứ quý 6666, tứ quý 7777 thì có giá mềm hơn.Ưu điểm sim tứ quý là đẳng cấp và cực kỳ dễ nhớ.
Sim số đẹp Tứ Quý
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 08921...55
  Vào lúc: 22:56 14/6/2021

  Hoàng Duy Bảo
  Đặt sim: 09624...93
  Vào lúc: 22:52 14/6/2021

  Phạm Đức Quân
  Đặt sim: 01284...36
  Vào lúc: 22:50 14/6/2021

  Lê Chí Vương
  Đặt sim: 01660...61
  Vào lúc: 22:46 14/6/2021

  Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 01667...51
  Vào lúc: 22:44 14/6/2021

  Ngô Đức Nam
  Đặt sim: 09022...60
  Vào lúc: 22:40 14/6/2021

  Nguyễn Duy Khánh
  Đặt sim: 09384...43
  Vào lúc: 22:38 14/6/2021

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 09192...69
  Vào lúc: 22:35 14/6/2021

  Nguyễn Trung Long
  Đặt sim: 01292...34
  Vào lúc: 22:31 14/6/2021

  Trần Minh Lộc
  Đặt sim: 01266...96
  Vào lúc: 22:29 14/6/2021

  Nguyễn Đức Cường
  Đặt sim: 08644...72
  Vào lúc: 22:25 14/6/2021

  Phan Trung Lập
  Đặt sim: 01679...81
  Vào lúc: 22:22 14/6/2021

  Phạm Kim Lệ
  Đặt sim: 01277...17
  Vào lúc: 22:19 14/6/2021

  Lê Duy An
  Đặt sim: 09752...83
  Vào lúc: 22:16 14/6/2021

  Huỳnh Thị Tuyết
  Đặt sim: 01619...95
  Vào lúc: 22:14 14/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.