sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Giá 5 Triệu Lộc Phát

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09174066685,000,000
6.000.000
Sim 0917406668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
09495466685,500,000
6.600.000
Sim 0949546668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
46668 Vinaphone
Đặt mua
09145366687,000,000
8.400.000
Sim 0914536668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
536668 Vinaphone
Đặt mua
09430466687,300,000
8.760.000
Sim 0943046668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
09417386687,500,000
9.000.000
Sim 0941738668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8668 Vinaphone
Đặt mua
09464086687,500,000
9.000.000
Sim 0946408668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
08668 Vinaphone
Đặt mua
09426086687,500,000
9.000.000
Sim 0942608668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
608668 Vinaphone
Đặt mua
09494086687,500,000
9.000.000
Sim 0949408668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
09491786688,000,000
9.600.000
Sim 0949178668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8668 Vinaphone
Đặt mua
09434186688,000,000
9.600.000
Sim 0943418668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
18668 Vinaphone
Đặt mua
09147486688,000,000
9.600.000
Sim 0914748668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
748668 Vinaphone
Đặt mua
09174386689,000,000
10.800.000
Sim 0917438668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
094150866810,000,000
12.000.000
Sim 0941508668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8668 Vinaphone
Đặt mua
091630866810,000,000
12.000.000
Sim 0916308668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
08668 Vinaphone
Đặt mua
094344866810,000,000
12.000.000
Sim 0943448668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
448668 Vinaphone
Đặt mua
094249668810,000,000
12.000.000
Sim 0942496688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
091490668810,000,000
12.000.000
Sim 0914906688 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
094823666810,500,000
12.600.000
Sim 0948236668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
36668 Vinaphone
Đặt mua
091720666811,500,000
13.800.000
Sim 0917206668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
206668 Vinaphone
Đặt mua
094408866811,600,000
13.920.000
Sim 0944088668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
091709866812,000,000
14.400.000
Sim 0917098668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8668 Vinaphone
Đặt mua
091702866812,000,000
14.400.000
Sim 0917028668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
28668 Vinaphone
Đặt mua
091774666812,000,000
14.400.000
Sim 0917746668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
746668 Vinaphone
Đặt mua
094930668812,500,000
15.000.000
Sim 0949306688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
091721666812,500,000
15.000.000
Sim 0917216668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
094463866813,000,000
15.600.000
Sim 0944638668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
38668 Vinaphone
Đặt mua
091715866813,000,000
15.600.000
Sim 0917158668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
158668 Vinaphone
Đặt mua
094971668813,900,000
16.680.000
Sim 0949716688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
094217668813,900,000
16.680.000
Sim 0942176688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
094935668814,000,000
16.800.000
Sim 0949356688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
56688 Vinaphone
Đặt mua
091173866815,000,000
18.000.000
Sim 0911738668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
738668 Vinaphone
Đặt mua
094481668815,000,000
18.000.000
Sim 0944816688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
091203666815,000,000
18.000.000
Sim 0912036668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
091190666815,000,000
18.000.000
Sim 0911906668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06668 Vinaphone
Đặt mua
094324866815,500,000
18.600.000
Sim 0943248668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
248668 Vinaphone
Đặt mua
094421866815,500,000
18.600.000
Sim 0944218668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
091890666816,000,000
19.200.000
Sim 0918906668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
094490668816,250,000
19.500.000
Sim 0944906688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
06688 Vinaphone
Đặt mua
091508866818,000,000
21.600.000
Sim 0915088668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
088668 Vinaphone
Đặt mua
091872866818,350,000
22.020.000
Sim 0918728668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
091892666818,900,000
22.680.000
Sim 0918926668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
091627866820,000,000
24.000.000
Sim 0916278668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
78668 Vinaphone
Đặt mua
094577866820,000,000
24.000.000
Sim 0945778668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
778668 Vinaphone
Đặt mua
094485866820,000,000
24.000.000
Sim 0944858668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
091784686820,000,000
24.000.000
Sim 0917846868 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6868 Vinaphone
Đặt mua
094938866820,000,000
24.000.000
Sim 0949388668 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
88668 Vinaphone
Đặt mua
091792866821,000,000
25.200.000
Sim 0917928668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
928668 Vinaphone
Đặt mua
094351686821,000,000
25.200.000
Sim 0943516868 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
868 Vinaphone
Đặt mua
091108666821,550,000
25.860.000
Sim 0911086668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6668 Vinaphone
Đặt mua
091131666822,000,000
26.400.000
Sim 0911316668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
16668 Vinaphone
Đặt mua
094973686822,500,000
27.000.000
Sim 0949736868 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
736868 Vinaphone
Đặt mua
094914668822,600,000
27.120.000
Sim 0949146688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
688 Vinaphone
Đặt mua
091927668823,500,000
28.200.000
Sim 0919276688 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
094598668825,000,000
30.000.000
Sim 0945986688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
86688 Vinaphone
Đặt mua
094931686825,000,000
30.000.000
Sim 0949316868 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
316868 Vinaphone
Đặt mua
094914686825,000,000
30.000.000
Sim 0949146868 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
868 Vinaphone
Đặt mua
094903668825,000,000
30.000.000
Sim 0949036688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
094432668825,000,000
30.000.000
Sim 0944326688 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
26688 Vinaphone
Đặt mua
091198666825,000,000
30.000.000
Sim 0911986668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
986668 Vinaphone
Đặt mua
091505866825,000,000
30.000.000
Sim 0915058668 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
668 Vinaphone
Đặt mua
091424668826,000,000
31.200.000
Sim 0914246688 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6688 Vinaphone
Đặt mua
094406686827,500,000
33.000.000
Sim 0944066868 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
66868 Vinaphone
Đặt mua
091837668828,000,000
33.600.000
Sim 0918376688 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
376688 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim lộc phát là sim có 4 số cuối chỉ chưa số 6 và số 8. Các sim lộc phát phổ biến như là : Sim lộc phát 6868, Sim lộc phát 8686, Sim lộc phát 6668, Sim lộc phát 6688, Sim lộc phát 8866, Sim lộc phát 8886, Sim lộc phát 6886, Sim lộc phát 8668
Sim số đẹp Lộc Phát
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Long
  Đặt sim: 09061...18
  Vào lúc: 22:55 14/5/2021

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 01640...44
  Vào lúc: 22:53 14/5/2021

  Nguyễn Văn Quân
  Đặt sim: 01614...81
  Vào lúc: 22:50 14/5/2021

  Nguyễn Ngọc Nguyệt
  Đặt sim: 08628...28
  Vào lúc: 22:47 14/5/2021

  Trần Minh Việt
  Đặt sim: 01233...62
  Vào lúc: 22:43 14/5/2021

  Lê Văn Khương
  Đặt sim: 09396...75
  Vào lúc: 22:41 14/5/2021

  Phạm Trung Anh
  Đặt sim: 09613...52
  Vào lúc: 22:38 14/5/2021

  Nguyễn Đức Thái
  Đặt sim: 01212...58
  Vào lúc: 22:35 14/5/2021

  Huỳnh Tường Hồng
  Đặt sim: 09897...61
  Vào lúc: 22:32 14/5/2021

  Trần Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01663...43
  Vào lúc: 22:28 14/5/2021

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01636...41
  Vào lúc: 22:25 14/5/2021

  Trần Trung Tùng
  Đặt sim: 01622...53
  Vào lúc: 22:23 14/5/2021

  Trần Cát Thy
  Đặt sim: 01636...81
  Vào lúc: 22:20 14/5/2021

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 01274...87
  Vào lúc: 22:17 14/5/2021

  Ngô Minh Nhật
  Đặt sim: 01269...83
  Vào lúc: 22:14 14/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.