sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Lục quý giữa
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0977777708 118,750,000
142.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0824444448 25,650,000
30.780.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822222258 34,580,000
41.500.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0813333338 105,450,000
126.540.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0817777778 170,050,000
204.060.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857777778 210,900,000
253.080.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888078 237,500,000
285.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888968 475,000,000
570.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888878 522,500,000
627.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888988 740,050,000
888.060.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0899999998 843,600,000
1.012.320.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777428 7,600,000
9.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777498 8,260,000
9.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777348 8,260,000
9.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777208 8,260,000
9.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0566666618 10,450,000
12.540.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777958 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777318 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777548 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777488 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777528 12,820,000
15.380.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777028 12,820,000
15.380.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777458 13,300,000
15.960.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777398 15,200,000
18.240.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777218 15,200,000
18.240.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777608 17,100,000
20.520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777158 17,100,000
20.520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0333333718 17,100,000
20.520.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0777777948 20,900,000
25.080.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777848 21,850,000
26.220.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777858 22,320,000
26.780.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777238 22,800,000
27.360.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777808 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777558 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0333333098 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333333448 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333333708 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0777777258 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0566666638 29,280,000
35.140.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777278 30,400,000
36.480.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0562222228 31,350,000
37.620.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777288 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0582222228 39,900,000
47.880.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0788888848 44,460,000
53.350.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0792222228 45,600,000
54.720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0785555558 55,100,000
66.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0763333338 55,570,000
66.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0702222228 61,750,000
74.100.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0333333968 76,000,000
91.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0799999918 85,500,000
102.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0799999928 85,500,000
102.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0799999958 85,500,000
102.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0788888858 109,250,000
131.100.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0589999998 190,000,000
228.000.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0333333378 237,500,000
285.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0888888749 19,000,000
22.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888529 25,650,000
30.780.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888329 26,600,000
31.920.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822222269 31,350,000
37.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888309 32,300,000
38.760.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0833333319 35,810,000
42.970.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0833333329 42,750,000
51.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888469 66,490,000
79.790.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888139 90,250,000
108.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888939 95,000,000
114.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822222239 95,000,000
114.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888089 95,000,000
114.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822222279 132,050,000
158.460.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888669 142,500,000
171.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888589 142,500,000
171.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888859 237,500,000
285.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822222229 285,000,000
342.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857777779 423,700,000
508.440.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888888789 427,500,000
513.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0868888889 444,600,000
533.520.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0899999939 760,000,000
912.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0866666669 855,000,000
1.026.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0777777429 7,600,000
9.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777419 7,600,000
9.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777349 7,600,000
9.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777549 8,260,000
9.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777509 8,260,000
9.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777629 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777619 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777519 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777049 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777809 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777659 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777499 11,400,000
13.680.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777029 12,820,000
15.380.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777019 12,820,000
15.380.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0566666629 13,580,000
16.300.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777269 15,200,000
18.240.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777069 15,200,000
18.240.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777149 15,200,000
18.240.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0588888859 15,670,000
18.800.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0588888819 15,670,000
18.800.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777249 16,150,000
19.380.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777609 17,100,000
20.520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0588888829 18,810,000
22.570.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0777777869 18,810,000
22.570.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777489 19,000,000
22.800.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0333333409 19,000,000
22.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0777777319 20,900,000
25.080.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777829 21,850,000
26.220.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0777777039 22,800,000
27.360.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0333333709 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333333609 28,500,000
34.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333333219 28,500,000
34.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0777777959 30,400,000
36.480.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09829...91
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Ngô Minh Quỳnh
  Đặt sim: 09162...29
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01642...40
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 08622...79
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Phạm Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 08960...85
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Trần Kiều Chi
  Đặt sim: 01218...52
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01295...61
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Trần Kiều Ðào
  Đặt sim: 08871...29
  Vào lúc: 21:31 15/6/2021

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 01619...75
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Văn Thái
  Đặt sim: 01615...63
  Vào lúc: 21:26 15/6/2021

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09085...41
  Vào lúc: 21:23 15/6/2021

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 01299...87
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Ngô Đức Bách
  Đặt sim: 09768...53
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09669...73
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.