sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0945291298 1,500,000 đ
1.800.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917998138 1,600,000 đ
1.920.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911291298 2,500,000 đ
3.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919291298 2,700,000 đ
3.240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947564638 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916796278 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941223598 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941116098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911774698 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945106598 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944697598 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944291598 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919983518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919983058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919978408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919890558 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919830158 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919719158 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919662758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919539318 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919397028 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919082158 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918927518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918920318 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918865328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918863028 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918825018 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918793258 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918766958 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918756018 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918711508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918703898 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918661058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918571098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918531528 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918523508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918275398 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918122058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918037728 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918017308 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917876928 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917665328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917635118 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917596618 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917516708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917396528 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917287758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917286398 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917263518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917225028 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917185098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917182758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916851328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916766658 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916760658 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916726198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916720118 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916718328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916706328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916670858 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916629728 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916596508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916576628 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916373398 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916372328 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916370628 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916367218 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916333548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916192208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916157958 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916063058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916033798 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915908518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915891798 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915876628 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915738708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915397198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915137728 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915015218 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914903558 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914838508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914807518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914780308 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914725198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914706108 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914680358 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914631258 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914602958 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914570208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914516108 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914513308 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914225728 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914186658 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914163208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914107628 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914093318 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913916708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913620758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913606518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913577058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913408528 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913353758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913276308 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913207518 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912972918 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912874248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912715708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912702958 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912057958 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911899708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09829...91
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Ngô Minh Quỳnh
  Đặt sim: 09162...29
  Vào lúc: 21:52 15/6/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01642...40
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 08622...79
  Vào lúc: 21:47 15/6/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Phạm Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 08960...85
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Trần Kiều Chi
  Đặt sim: 01218...52
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01295...61
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Trần Kiều Ðào
  Đặt sim: 08871...29
  Vào lúc: 21:31 15/6/2021

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 01619...75
  Vào lúc: 21:28 15/6/2021

  Ngô Văn Thái
  Đặt sim: 01615...63
  Vào lúc: 21:26 15/6/2021

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09085...41
  Vào lúc: 21:23 15/6/2021

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 01299...87
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Ngô Đức Bách
  Đặt sim: 09768...53
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09669...73
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.